Redan i förra årets avtalsrörelse krävde Handels hälsokontroller för frisörer bland annat eftersom de ofta kommer i kontakt med kemikalier. Men facket nådde inte ända fram utan frågan flyttades till en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare skulle utreda saken noggrannare.

– Vi har diskuterat vad hälsokontrollerna skulle kunna innehålla om det blir aktuellt att införa dem. Och det är fortfarande vårt krav att de ska införas, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels.

Facket kräver också löneökningar som minst ska motsvara ökningarna i de andra stora kollektivavtalen på arbetsmarknaden, 6,5 procent på tre år. De vill också få till ett branschvanetillägg för dem som jobbat länge i yrket.

– Jag tycker att det är ett viktigt krav. Som det ser ut i dag ligger många erfarna frisörer på nästan samma lönenivå som en nyanställd, säger frisören Josefina Stensson, som sitter i avtalsdelegationen, som är ett bollplank för fackets förhandlare.

Hon tycker också att Handels krav om att få till tydligare regler för hur sociala medier ska hanteras är bra.

– Jag har inte personligen haft problem med det men jag vet andra som har haft diskussioner om detta. Det kan till exempel handla om äganderätt till bilder. Om man tar en bild på jobbet och sedan byter jobb kanske man inte får använda bilden igen, säger Josefina Stensson.

Frisörföretagarna som representerar arbetsgivarna vill inte ha lika stora löneökningar som facket utan kräver höjningar på 1,5 procent per år under tre år.

Ett annat viktigt krav är att lojalitetsreglerna blir tydligare.

– Vi tolkar det redan i dag som att om en arbetsgivare inte vill att den anställde berättar för kunder att personen ska byta jobb så får den inte göra det, men vi vill stärka de reglerna, säger Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna.

Facket tolkar inte avtalet på samma sätt, utan anser att det ska vara okej att berätta att man ska sluta.

Arbetsgivarna vill också ha längre provanställningar, upp till åtta månader i stället för dagens sex, och kunna ha vikariat på tre år i stället för två som det är i dag.

– Det skulle underlätta för våra företag. Vi vill i så fall minska allmäna visstidsanställningar så att de bara ska kunna gälla ett år i stället för två.

Frisörföretagarna vill också att frisörer ska kunna få göra sitt gesällprov redan efter att ha jobbat 2 000 timmar, i stället för 3 000 timmar, då arbetsgivare och arbetstagare är överens.

– Vi ser ett stort behov av behöriga frisörer och många är duktiga och redo att göra provet i intervallet 2 000-3 000 timmar, säger Ted Gemzell.

Förhandlingarna startar 25 april och berör cirka 5 000 frisörer.

 

Fakta

Handels krav:

 • Regelbundna hälsokontroller.
 • Löneökningar på minst motsvarande ”märket”, 6,5 procent under tre år.
 • Höjd garantilön. Garantilönen är den lägsta lönen en frisör kan få. Nu ligger den på 22 889 kronor i månaden för en behörig frisör som jobbar heltid.
 • Höjd semesterlönegaranti.
 • Ytterligare ett branschvanetillägg för frisörer med lång erfarenhet.
 • Riktlinjer för sociala medier.

Frisörföretagarnas krav:

 • Tydligare lojalitetsregler.
 • Längre provanställningar, upp till åtta månader i stället för dagens sex månader.
 • Möjlighet att kunna ha vikariat i tre år i stället för två. Minska ner tiden för allmän visstidsanställning till ett år i stället för två.
 • Förlänga tiden för när arbetsgivaren kan lägga ut sommarsemestern. Från 15 maj till 15 september, i stället för bara perioden juni, juli, augusti.
 • Att frisörer ska kunna få göra sitt gesällprov redan efter att ha jobbat 2 000 timmar, i stället för 3 000 timmar.
 • Löneökningar på 1,5 procent per år under tre år.