För andra året i rad anordnar Svensk Handel temavecka i säkerhet. Idén är att få fler handlare att anmäla stölder, snatterier och andra mängdbrott. Dels till Svensk Handel, men framför allt till polisen.

– Vi vill uppmärksamma beslutsfattare på en utsatthet som inte alltid kommer fram i statistiken. 2016 hade vi väldigt få polisanmälda stöldbrott, minst på hela 2000-talet faktiskt. Ändå ser vi i den rapport vi publicerar nu att brotten ökat med 35 procent. Ett sätt att visa på problematiken är att få handlarna att anmäla mer, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

För att få upp antalet anmälningar har arbetsgivarorganisationen tagit fram en app där man snabbt och enkelt kan göra en polisanmälan. I appen finns även råd, riktlinjer och stöd för handlare och anställda hur man ska agera vid till exempel ett rån.   

Hur många fler anmälningar man lyckats få in i år är än så länge för tidigt att säga. Men under förra årets säkerhetsvecka ökade de med cirka 40 procent i jämförelse med samma vecka året dessförinnan.

– Det är inga enorma mängder om man tänker att det i runda slängar anmäls 50 000 stöldbrott per år. Det ger strax under 1000 per vecka, så vi landade på någonstans runt 400 extra förra året. Men vi hade även justitieutskottet ute i butik, och presenterade en rad åtgärdsförslag, säger Per Geijer.

Även om ingångarna till säkerhetsfrågan är lite olika för Svensk Handel och Handels finns det många beröringspunkter. Organisationerna arbetar tillsammans i säkerhetsgrupper, har gemensamt tagit fram ett 13-punktsprogram för skydd mot rån i handeln, och har även haft gemensamma seminarier i bland annat Almedalen.

Handels arbetsmiljömbudsman Krister Colde tycker att parterna skulle kunna samarbeta ännu mer kring säkerhet.

– Vi är inte överens i alla frågor. Men här har vi till 80, 90 procent samma uppfattning. Jag vet att de i avtalsrörelsen pratade om att vi skulle göra fler gemensamma utspel och aktiviteter om säkerhet, något vi är positiva till. Bollen ligger hos dem att bjuda in oss, säger Krister Colde.

Fakta: Kaffe, choklad och kött stjäls mest

Enligt Svensk Handel stjäls det varje år varor till ett värde av 6 miljarder kronor i svenska butiker.

Majoriteten av stölderna utförs av kriminella som stjäl systematiskt.

I genomsnitt lägger varje butik 191 000 kronor på väktare och ordningsvakter.

Kaffe, choklad och kött toppar listan på de mest stulna varorna.