Kollektivavtalen mellan Handels och Svensk Handel för butiksanställda och lagerarbetare gäller i tre år från 1 april 2017 till 31 mars 2020. Företag som i dag har partihandelsavtalet eller postorder- och e-handelsavtalet går över till det nya lageravtalet senast 1 januari 2019.

LÖN. Heltidslönerna ökar den 1 april de tre åren med 515, 525 respektive 535 kronor per månad i både butiker och lager. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (i år 412 kr), 20 procent fördelas i en lokal lönepott som facket och arbetsgivaren kan förhandla om. För första gången på många år höjs minimilönerna med samma belopp som utgående löner.

– Bra att det lägsta lönerna höjs rejält. Det betyder mycket för statusen på yrket, säger Jonatan Tjäder.

PENSION. Inbetalningarna till avtalspension höjs under de tre åren från 4,5 procent till 5,3 procent av lönen. Inte minst för butiksanställda som jobbar deltid en stor del av arbetslivet finns behov att förbättra pensionen. De riskerar annars att få mycket låg pension.

– Det är bra att pensionen höjs. Även om inte så många tänker på det medan de är unga, säger Jonatan Tjäder. 

Läs vidare om när Carolina Miliander och Jonatan Tjäder kommenterar det som är specifikt in sina kollektivavtal, som arbetstidsvetot och hyvlingen:

Läs om det nya avtalet för lager och e-handel

Läs om nyheterna i avtalet för butiksanställda

Carolina Miliander

Ålder: 40 år.
Uppdrag: Klubbordförande på Ahlsells lager i Hallsberg.
Arbetstid: Heltid tvåskift. Fackliga uppdraget utförs dock på dagtid.
Lön: 33 800 kr/mån.

 

Jonatan Tjäder

Ålder: 36 år.
Uppdrag: Klubbordförande på Media Markt Marieberg, Örebro.
Arbetstid: 79 procent.
Lön: Cirka 25 000 kr/mån inkl ob och tillägg.

Fakta

Kollektivavtal för 200 000

• Ett kollektivavtal sluts mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Det reglerar bland annat löner, ob-ersättning och försäkringar.

• Omkring 170 000 butiksanställda i privata företag omfattas av detaljhandelsavtalet. Lageravtalet gäller för cirka 30 000 anställda.