HYVLING. Handels nådde inte ända fram men lyckades i avtalet ta ett litet steg på vägen mot att  stoppa hyvlingen. Ingen kan längre få sina timmar minskade från en dag till en annan. En butiksanställd som utsätts för hyvling, alltså får sina timmar neddragna, får en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt las. Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar. Det tar alltså längre tid att få igenom minskad arbetstid för dem som varit anställda länge. Handels hoppas att det ska ge trotjänarna ett något starkare skydd mot hyvling. Facket fick dock inte igenom sitt krav på regelrätta turordningsregler.

– När vår arbetsgivare ville hyvla 2015 bildade vi fackklubb och började förhandla. Tack vare vår kamp och att några anställda slutade under tiden, så kunde vi omorganisera utan att någon fick färre timmar. Risken för hyvling diskuteras ganska mycket här på Marieberg. Det var ju Coopbutiken på området som var upphov till hyvlingsdomen i Arbetsdomstolen, säger Jonatan Tjäder.

INFLYTANDE. Om arbetsgivaren vill ändra schemat och du inte kan jobba de nya tiderna, så säg till inom tre dagar. Om inte arbetsgivaren tillmötesgår dig måste hen kalla till förhandling om saken. Arbetspass ska ”om möjligt” vara minst fem timmar. Absoluta miniminivån är dock fortfarande tre timmar.

– Det låter bra, men verkar vara en ganska svag skrivning. De flesta hos oss har redan i dag minst fem timmar per pass, säger Jonatan Tjäder.

LÖNEFRÅGOR. Fack och arbetsgivare ska i en gemensam arbetsgrupp se över allt som rör lön. De vill hitta nya former för hur löneökningarna fördelas på arbetsplatsen. Ett mål är att öka möjligheterna till löneutveckling i takt med att man utvecklas i yrket.

– Vi har försökt införa ett lönesystem, men brukar lägga ut löneökningarna generellt. Om man tillsammans hittar ett system som fungerar är det bra för statusen i yrket, säger Jonatan Tjäder.

SÄKERHET. Handels och Svensk Handel fördjupar sitt samarbete kring säkerhet i butik. De ska bland annat utreda kontanthantering och värdetransporter samt se över säkerhetsutbildningen och påverka beslutsfattare.

– Det är jag positiv till. Hos oss har vi bra rutiner för hantering av pengar och dyra varor, säger Jonatan Tjäder.

Fakta

Minimilöner detaljhandelsavtalet

Minimilönerna gäller 1 april 2017 till 31 mars 2018:

16 år                                   13 523 kr/mån        81,46 kr/tim
17 år                                   13 933 kr/mån        83,93 kr/tim
18 år                                   20 434 kr/mån      123,10 kr/tim
19 år                                   20 754 kr/mån      125,02 kr/tim
18+1 års branschvana      21 338 kr/mån      128,54 kr/tim
18+2 års branschvana      21 674 kr/mån      130,57 kr/tim
18+3 års branschvana      22 964 kr/mån      138,34 kr/tim