Handels och övriga LO-förbund sa förra veckan upp bemanningsavtalet, då man ansåg att Bemanningsföretagen inte ville erbjuda sina anställda samma villkor som ordinarie personal. Men på onsdagen träffades till sist en överenskommelse som alla LO-förbund sa ja till.

– Förhandlingarna har varit röriga och hårda. Viktigast i det nya avtalet är att villkoren blir likvärdiga för inhyrda och anställda och att grunden även fortsättningsvis ska vara tillsvidareanställning på heltid, säger Sören Söderman som deltagit i förhandlingarna.

Avtalet gäller för cirka 60 000 anställda på bemanningsföretag, varav runt 2 000 är medlemmar i Handels.

Garantilön och andra ersättningar höjs på tre år med 6,5 procent, som är ”märket”, det vill säga standardnivån i årets avtalsrörelse.

Extra avsättning till pension har de flesta LO-förbund fått in i sina avtal detta år. I bemanningsavtalet blir det en extra pensionsavsättning med 0,4 procent under perioden för alla anställda utan nedre åldersgräns.

Fack och arbetsgivare ska tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att förbättra arbetsmiljöarbetet. Inhyrda har ofta en extra utsatt arbetsmiljö med slitsamma jobb, högt tempo och risk att hamna mellan stolarna när bemanningsföretaget och kundföretaget ska samordna arbetsmiljöarbetet.

– Vi vill främja det systematiska arbetsmiljöarbetet och sprida goda exempel på hur fack och företag kan jobba tillsammans, säger Sören Söderman.

Fackliga krav som garanterat lediga helger och kortare avstånd till jobben gick inte igenom.

– Förhandlingarna var hårda. Även arbetsgivarna hade många krav som de inte fick igenom, kommenterar Sören Söderman.

Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius säger i ett pressmeddelande att bemanningsavtalets lönekonstruktion försvårar förhandlingarna.

– Vi kommer att utvärdera avtalskonstruktionen framöver, säger hon.

I övrigt betonar hon att det treåriga avtalet håller sig inom ”märket”.

Fakta

Bemanningsavtalet

Kollektivavtalet har slutits mellan Bemanningsföretagen och LO:s 14 fackförbund, däribland Handels.

Det gäller för cirka 60 000 anställda, varav runt 2 000 är medlemmar i Handels.

Avtalet gäller i tre år från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Garantilön och övriga ersättningar höjs med 6,5 procent på tre år. För yrkesarbetare innebär det en höjning med 6,94 kr/tim till 111,44 kr/tim.

Extra pensionsavsättning för alla anställda, även de som är under 25 år. Avsättningen är 0,4 procent under avtalsperioden. För anställda över 25 år ökar avsättningen till 4,9 procent av lönen. För anställda under 25 år blir den 0,4 procent.

Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tidsbegränsade anställningar som är max 14 kalenderdagar.

Arbetsmiljöarbetet ska förbättras med hjälp av en arbetsgrupp mellan fack och arbetsgivare.

Uppgörelsen ska godkännas av alla förbundens styrelser innan avtalet formellt träder i kraft.