Handels och VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för butiksanställda i de branscherna. Avtalet gäller i tre år och innehåller detsamma som detaljhandelsavtalet med Svensk Handel. 

Det ger löneökningar med 1 575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Avsättningen till avtalspensionen ökar med 0,6 procent under treårsperioden.

Kollektivavtalet innehåller också regler om hyvling. Neddragning av timmar får inte ske från en dag till en annan, utan den anställde får en omställningstid motsvarande uppsägningstiden i las. 

Avtalet innehåller också en tydligare skrivning om att arbetsgivaren ska förhandla om bemanningsföretag ska anlitas, och det ger mer inflytande för den anställde om chefen vill ändra i schemat.

Fakta Ökade löner

År 1 (2017-04-01 – 2018-03-31) 
515 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 412 kr/mån generellt och 103 kr/mån fördelas lokalt. 

År 2 (2018-04-01 – 2019-03-31)
525 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 420 kr/mån generellt och 105 kr/mån fördelas lokalt.

År 3 (2019-04-01 – 2020-03-31) 
535 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 428 kr/mån generellt och 107 kr/mån fördelas lokalt.