– Det känns jättebra med hälsokontrollerna! Det här har varit ett krav från våra frisörer under en längre tid. De känner sig oroliga för sin arbetsmiljö, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels.

Frisörer som varit anställda i minst tre år ska få gå på hälsokontroller. De ska genomföras var tredje år och sätta igång först 2020. Facket har avstått en del av löneutrymmet för att få till hälsokontrollerna och arbetsgivarna kommer att betala en del.

Exakt hur kontrollerna ska se ut ska Handels och Frisörföretagarna jobba fram tillsammans de kommande åren.

Det nya avtalet är treårigt och ger löneökningar i nivå med de andra stora avtalen i branschen, 6,5 procent på tre år.

– Det är också en låglönesatsning eftersom garantilönerna, den minsta summan man kan få i månaden, höjs mer detta år än i förra avtalet, säger Ewa Björkman.

Ett av Frisörföretagarnas viktigaste krav var att få till tydliga lojalitetsregler.

– Vi nådde inte hela vägen fram men det har blivit lite tydligare, bland annat med sociala medier, säger Ted Gemzell, vd för Frisörföretagarna.

Facket i sin tur fick in kravet på att chefer och anställda tillsammans ska göra en policy för sociala medier på arbetsplatsen.   

Arbetsgivarna fick också igenom sitt krav att öka tiden för provanställningar, från sex månader till åtta.

– Det blir mindre oroligt och lättare att ingå en relation med en ny frisör. Det tar tid att få in en frisör på arbetsplatsen och se om den får bra beläggning och genererar lönsamhet, säger Ted Gemzell.

FAKTA Nytt frisöravtal

Gäller från 1 april 2017 och tre år framåt.

Löneökningar i nivå med andra avtal. Här kan du se detaljerade uppgifter om din nya lön.

Hälsokontroller införs 2020.

Arbetsmiljöfrågor ska nu ingå i Handels och Frisörföretagarnas samarbetsnämnd.

Höjd garantilön med 515 kronor till 23 404 kronor i månaden första året. Sista året landar garantilönen på 24 454 kronor i månaden.

Chefer och anställda ska gemensamt göra en policy för sociala medier.

Elever kan redan efter nivå tre anmäla sig till gesällen om elev och arbetsgivare är överens om det.

Provanställningar kan vara max åtta månader långa.

Ett vikariat övergår till tillsvidareanställning efter vikariat i tre år under en femårsperiod.

En allmän visstid övergår till tillsvidareanställning efter arbete i sammanlagt ett år under en femårsperiod.