Enligt uppgifter till Handelsnytt ska regeringen se över hur hyvlingen – neddragning av timmar – kan stoppas. Syftet är att stärka anställningstryggheten när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet. I dag finns inget särskilt skydd för sysselsättningsgraden, bara anställningen.
– Det är fantastiskt, om det du säger stämmer. Hyvling är ett otyg ovanpå den otrygghet anställda i handeln redan lider av, som visstid, sms-anställningar och deltider, säger Susanna Gideonsson, ordförande på Handels.

Beslutet att stoppa hyvling togs på Socialdemokraternas kongress i mitten av april. Nu ska regeringen påbörja det arbetet, enligt de uppgifter Handelsnytt har.
Hur ser du på att det gått så snabbt?
– Vi har en bra dialog med den S-ledda regeringen. Men att det gått så här snabbt, om det nu stämmer, är helt underbart, säger Susanna Gideonsson.

Handels har länge drivit frågan ”sluta hyvla”. Framför allt tog arbetet fart efter den uppmärksammade Coop-domen i november förra året. Arbetsdomstolen gav då okej till att arbetsgivare skär i arbetstider från en dag till en annan, utan hänsyn till vare sig uppsägningstid eller uppsägningslön. Efter domen gick Handels ut och krävde att lagen om anställningsskydd, las, ändras.