Det var i april i år som Handels ombudsman Annica Norling besökte Gallerian Sandviken. Skyddsombudet på Kappahl hade då hört av sig om att anställda en längre tid dragits med typiska symtom för mögel – huvudvärk och irritation i ögon, näsa och hals.

– Det finns skador där man ser att det runnit vatten. På andra ställen har man målat över fuktfläckar och bytt ut takplattor utan att man undersökt vad som finns bakom. Det finns synliga svarta prickar och det luktar mögel, även kunderna märker det, säger Annica Norling på Handels i Gävle.

Flera andra butiker i gallerian, däribland Dressmann, Lindex och Apoteket, upplever liknande problem. På senare tid har det också varit flera översvämningar i lokalerna.

Personalen ska vid flera tillfällen ha påtalat problemen för fastighetsägaren, både den tidigare och den nuvarande, men utan att någon ordentlig utredning har gjorts. Att ta frågan till Arbetsmiljöverket kändes därför naturligt, säger Annica Norling.

– Arbetsgivarna är väl medvetna om problemet och vill göra något åt det. Men fastighetsägaren står i vägen, därför är 6:6a-anmälan riktad till dem. Skulle det visa sig att det är ohälsosamt att vistas i gallerian kan Arbetsmiljöverket stoppa fastighetsägarna från att hyra ut.

Ägarna, Provinsfastigheter, har dock en annan bild. De trycker på att de förvärvade gallerian relativt nyligen, i maj 2016, och att de under deras tid som ägare inte informerats om mögelproblemen.

”Sedan vi övertog ägandet av fastigheten så har det inte vid något tillfälle framförts klagomål om mögel eller avvikande doft i lokalerna, vare sig av anställda i butikerna, besökare, centrumledaren eller de som sköter den tekniska förvaltningen”, skriver fastighetschefen Carl Klingspor i ett mejl.

Man erkänner dock att det under vecka 20 i år upptäcktes en obehaglig lukt i ett lagerutrymme inne i en utav butikerna. Efter utredning har en mindre förekomst av mögel konstaterats. Sanering av lagerutrymmet beräknas komma igång under de kommande veckorna.

Vad gäller själva 6:6a-anmälan vill Provinsfastigheter inte kommentera, annat än att man ”sakta men säkert bildar sig en uppfattning kring omständigheterna i lokalerna”.

Fakta: Mögel

Mögelsvampar kan växa till i fuktiga miljöer och leda till olika typer av överkänslighetsreaktioner, till exempel allergier. Om man andas in delar av mögelsvampar och mögelsporer kan det leda till akuta lungproblem. Om man exponeras för mögeldamm under en längre tid kan man få kroniska problem.