Varför lyfter LO-TCO Rättsskydd den här frågan?

– Vi ser i vår verksamhet att arbetsgivare i större uträckning försöker lägga över risken på arbetstagarna. Man anställer på deltid och har mycket visstidsanställningar. De nuvarande reglerna är ihåliga och oerhört arbetsgivarvänliga. Vi tycker att det finns all anledning att diskutera om det här är rimligt.

Det är främst Handels och Kommunals medlemmar som har drabbats än så länge. Varför är det i just dessa branscher som hyvlingen tagit fart?

– Jag ställde den frågan till arbetsgivarna som deltog under seminariet. Vad gäller handeln så talar man om att det är stora variationer i arbetskraftsbehovet under dygnets olika timmar. I vården pekar man på att man är så beroende av kommunernas beslut om vård. Till exempel att de snabbt kan dra ner tiden för personlig assistans för en brukare, vilket gör att man inte kan dra på sig stora personalkostnader.

– Men de håller ändå med om att det finns saker att göra, och att det finns arbetsgivare som klarar bemanningen med i huvudsak heltidsanställningar. Det är som att de skäms för vissa av sina medlemsföretag vad gäller hyvlingen. Samtidigt vill de inte ändra lagstiftningen.

Vi har sett ett antal hyvlingsfall de senaste åren, däribland Coop-ärendet i höstas. Samtidigt säger arbetsgivarsidan att las gäller och att det här handlar om undantagsfall. Finns det en risk att facken ropar varg?

– Nej, tendensen verkar vara att det blir vanligare och vanligare. Vi ser exempel även inom HRF och städ där man skurit ner anställningsgraderna ganska radikalt. Det finns helt klart vissa företag som ser det som ett sätt att dra ner på kostnaderna och därför har satt det i system.

Hur mycket debatteras hyvlingsfrågan i Almedalen tycker du?

– Förvånansvärt lite tyvärr. Men det är nog en ekonomisk fråga. Facken har inte de ekonomiska resurserna att ordna tjogvis med seminarier så som näringslivet gör. Men hyvlingsfrågan har definitivt stor sprängkraft. Det finns nog inget som gör folk så förbannade ute på arbetsplatserna.

* Under seminariet medverkade Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal, Linn Bentley, förhandlingschef på Vårdföretagarna, Magnus Lindström, chefsförhandlare för KFO samt Handels ordförande Susanna Gideonsson.