Många butiksanställda tvivlar på att chefen kommer att ta hänsyn till deras önskemål, trots de nya avtalsreglerna från 2016 (se faktaruta). ”Aldrig hänt, kommer aldrig att hända”. Och ”Hahaha, på allvar?” var typiska svar när Handelsnytt frågade om saken på tidningens Facebooksida.

Pappa hämtar tidigt när mamma jobbar sent

Nyheter

I år satsar Handels på att nå ut till fler. Bland annat genom en informationsbroschyr som tryckts i flera tusen exemplar. Butiksanställda har mycket att vinna på att utnyttja sin rätt att påverka schemat, anser Handels ombudsman Sören Söderman.

– Inflytandet ökar för var och en, och det blir ordning och reda i bemanningen. Förhoppningsvis kan vi slippa dagens situation med otroligt många schemaändringar på grund av att arbetsgivaren inte planerat ordentligt, säger Sören Söderman.

När arbetsgivaren och facket under hösten samråder om bemanningsplaneringen ska man ta hänsyn till medarbetarnas önskemål, men också diskutera bemanningen i stort. Till exempel se över om butiken behöver nyanställa eller ge deltidare fler timmar på kontraktet.

– Den som vill ha högre sysselsättningsgrad bör anmäla det samtidigt som man lämnar in schemaönskemål, tipsar Sören Söderman.

Modellen bygger på att det finns fackliga företrädare på arbetsplatsen. Sören Söderman hoppas att fler ska vilja organisera sig fackligt för att kunna utnyttja sitt inflytande.

30 september

...är sista dag för butiksanställda att lämna önskemål om arbetstider och lediga dagar inför nästa år.