”Det är många butiker som satt en åldersgräns på 15 år för att få köpa de här godingarna. Men inte vi på Ica Docksta. Vi, vi kör 18!”

Det är budskapet som Kalle Jungell, butiksanställd på Ica Nära Docksta, levererar i videon på butikens Facebooksida. Filmen där Kalle sitter och trummar på en radda med energidrycksburkar lades ut i samband med skolstarten och har nu setts av över en halv miljon människor.

– Det blev ett jäkla gensvar! Beslutet att införa åldersgränsen tog vi dock tidigare, för omkring ett år sedan, säger han till Handelsnytt.

Bakgrunden låg i att skola, föräldrar och kunder uttryckte en oro över den höga konsumtionen av energidrycker bland unga på orten. Eftersom Ica Docksta är den enda matbutiken inom två mils radie såg man en möjlighet att göra skillnad.

– Vi pratar inte om en burk per dag, utan snarare fem, sex burkar i vissa kretsar, säger Kalle Jungell.

Att energidrycksfrågan berör är tydligt i kommentarer och reaktioner butiken fått. Vissa förfäras över ”energidrycks-påtända” ungdomar, andra ser det som överförmynderi och undrar vilken vara som härnäst ska ålderskontrolleras.

– Vi är först och främst glada att det blev en debatt. Men vi ser inga ungdomar som börjat komma in och köpa plattor med kaffe.
– Nu är det energidryckerna som är i ropet. Kommer det något annat längre fram får vi ta ställning till det då, säger Kalle Jungell.

2009 beslutade branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel om en rekommendation på 15-årsgräns för energidrycker, en rekommendation som de flesta större kedjor följer. Men frågan har fortsatt vara aktuell och nu tycker organisationen att det är dags för politikerna att se över frågan.

– Vi har skrivit ett brev till socialdepartementet med en uppmaning att låta myndigheterna utreda om det ska finnas en lagstadgad åldersgräns. I en sådan utredning föreställer jag mig att det ingår att titta på energidryckens effekt på hälsan och om åldersgräns är rimligt, säger Anna Jönsson kommunikationschef på Svensk Dagligvaruhandel.

Säljer butikspersonal tobak eller alkohol till en minderårig kan man bli straffskyldig. Eftersom branschen själva satt upp 15-årsgränsen finns ännu inga sådana lagar vad gäller energidrycker. Men hur hanterar man en 18-årsgräns? Och hur efterföljs den? Det är frågor som Svensk Dagligvaruhandel vill ha svar på.

– Det var rätt beslut av att ta fram en rekommendation 2009. Men mer generellt kan man fråga sig om det är handelns roll att bestämma åldersgränser? Dessutom blir konkurrensen skev när vissa har åldersgräns och andra inte, säger Anna Jönsson.

Kalle Jungell på Ica i Docksta är också positiv till att politikerna reder ut energidrycksfrågan.

– Det är för luddigt som det är nu. Vi har 18-årsgräns, andra har inga kontroller alls. Det borde inte vara upp till varje enskild butik att fixa det här.

Fakta: Energidrycker

Energidrycker är söt läsk som oftast innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Mängden koffein i energidrycker varierar, ibland lika mycket som en kopp kaffe, ibland dubbelt så mycket.

Enligt Livsmedelsverket bör man inte använda energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning vid träning. Att kombinera med alkohol är också olämpligt, då drycken kan göra en mindre medveten om hur berusad man är.

Myndigheten konstaterar också att det finns större risk för koffeinförgiftning hos barn och ungdomar som dricker mycket energidrycker, detta eftersom de oftast väger mindre än vuxna och inte är vana vid koffein.