Folkrörelseavtalet mellan Handels och KFO gäller för tjänstemän i organisationer som PRO, Folkets hus och ABF samt anställda i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det treåriga avtal som börjar gälla 1 oktober ger löneökningar på 2 procent per år och höjd pensionsavsättning med 0,5 procent det tredje året.

I årets avtal gäller nya regler för provanställning och uppsägningstid, och dagen före nationaldagen blir i vissa fall en halvdag (se faktaruta).

Flera av organisationerna har haft supplement (tillägg) till avtalet som reglerat löner och villkor för just dem. I årets avtalsförhandlingar har supplementen tagits bort.

– Vi har försökt att lägga så mycket som möjligt i det centrala avtalet och göra innehållet mer lika för alla, förklarar Handels ombudsman Elsie Mann som lett fackets förhandlingar.

I stället finns bilagor i avtalet för fem av organisationerna. Fackets förhoppning är att Folkrörelseavtalet, ibland kallat ”Folkröran”, i framtiden ska bli mindre spretigt.

Magnus Johansson, ombudsman på Socialdemokraterna i Blekinge, tillhörde fackets förhandlingsdelegation. Han har blandade känslor för att avtalet blir alltmer enhetligt.

– Det är ett uppsamligsheat för en rad små områden, men man får ha respekt för att villkoren skiljer sig kraftigt i olika organisationer, säger Magnus Johansson.

Han anser att enskilda profilfrågor riskerar att komma bort när samordningen ökar. S-ombudsmännen fick till exempel inte gehör för sitt viktigaste avtalskrav att höja ersättningen för att använda egen bil i tjänsten. Frågan ska behandlas i en arbetsgrupp.

– Det känns lite märkligt. Antingen höjer man eller så höjer man inte, vi hade hellre fått ett motbud från arbetsgivaren, säger Magnus Johansson.

 

Fakta

Folkrörelseavtalet

Avtalet mellan Handels och  Arbetsgivarföreningen KFO gäller i tre år från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Avtalet omfattar omkring 2000 anställda i folkrörelseorganisationer samt partierna S och V.

Lönerna ökar med 2,0 procent per år och avsättningen till pension höjs med 0,5 procent år 3. (Anställda i SSU får ingen pensionsavsättning utan i stället totalt 6,5 procent i lönehöjning.)

Varje anställd är garanterad 230 kr/mån första året och 200 kr/mån år 2 och 3.

Avtalets supplement (tillägg) ersätts med bilagor för ABF, Unga Örnar, Socialdemokraterna, Verdandi och Vänsterpartiet. Ändringar av villkor och bestämmelser har gjorts i flera bilagor. För SSU ersätts supplementet med ett lokalt avtal.

Vid provanställning gäller nu två veckors underrättelsetid, det vill säga så långt i förväg måste arbetsgivaren säga till om provanställningen ska upphöra.

Ömsesidig uppsägningstid ändras till 3 månader, vid egen uppsägning kan överenskommelse om kortare uppsägningstid träffas.

Om 6 juni infaller på en onsdag eller lördag, avslutas arbetet kl 12 dagen innan.