Nyligen besökte Arbetsmiljöverket Sportringen i Skinnskatteberg som en del i kampanjen ”Unga i arbetslivet”. Efteråt riktades flera krav på förbättringar i arbetsmiljön. Kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete måste skaffas och rutiner för exempelvis skyddsronder införas. Utrymningsvägarna måste bli fler och mer lättillgängliga.
– Det är bra att Arbetsmiljöverket inspekterar. Det finns saker som vi behöver förbättra, men sedan ställde de krav som jag kanske tycker inte var nödvändiga, säger Robert Larsson, butikschef på Sportringen, före detta Team Sportia i Skinnskatteberg.

Robert Larsson syftar på kravet att andningsmasker som personalen använder när de vallar skidor alltid ska finnas på plats i butiken.
– Nu är det inte skidsäsong och därför var inte andningsmasken på plats, säger Robert Larsson.

Arbetsmiljöverket ställde också krav på slipmaskinerna som används vid slipning av skridskor och skidor. De måste ha skydd på fler ställen så att personalen inte riskerar att skada sig. Men enligt butikschefen Robert Larsson används inte maskinerna av butikspersonalen. Den ena är gammal och ska slängas. Den andra används av ett företag som hyr in sig i lokalerna.

Sportringen har fram till 21 november på sig att åtgärda bristerna.

Fakta

150 Sportringen-butiker

Sportringen är en sportkedja där varje butik drivs av en handlare. Handlarna är medlemmar i kedjan, Sportringen. Varje butik har sitt egna utvalda sortiment. Som medlem i Sportringen kan du välja att driva butiken som konceptansluten eller inköpsansluten. I första fallet är butikerna profilerade med Sportringen-skyltar. I det senare har butikerna egna namn och skyltar, men ingår i kedjan. Totalt finns 150 Sportringen-butiker.
Källa: Sportringen