1. Jag har precis blivit frukt- och gröntansvarig. Kan jag få extra för det?

Jajamensan, det kan man. Om du har kollektivavtal, jobbar i detaljhandeln och har tilldelats mer kvalificerade arbetsuppgifter och ett utökat ansvar ska du ta upp frågan med chefen och begära en slant för detta. I avtalet ges dock inga konkreta exempel, och därför är det alltid en tolkningsfråga kring vad som är kvalificerade uppgifter. Det finns alltså inga garantier.

Ofta ger dock frukt och grönt-, mejeri-, fisk-, och charkansvar lönetillägg. Andra ansvarsområden som kan ge extra betalt är kassaledare, lås- och nyckelansvar eller beställningsansvar.

2. Hur mycket pröjs kan jag få då?

Kollektivavtalet säger inget om det. Det är helt individuellt. Beroende på uppgiften kan det handla om allt från 500 kronor i månaden upp till flera tusen. Hör med andra på jobbet! Vad får de? Använd deras ansvarstilägg som en måttstock när du förhandlar.

3. Okej, jag har testat. Jag får nada! Vad göra nu?

Är det totalstopp, kontakta först ditt lokala fackliga ombud. Finns inget ombud? Ring då till Handels Direkt så sätter de dig i kontakt med en ombudsman. Återigen, det finns inga garantier. Ombudsmannen kommer inte ut och trollar. Arbetsgivaren kan hävda att det inte handlar om något extraansvar utan att uppgiften är något som förväntas av alla. Men det kan också vara så att man upptäcker systematiska fel på arbetsplatsen som kan leda till förhandlingsläge.

4.Vad händer om jag blir sjuk? Kan de ta ifrån mig tillägget?

Är du sjuk en kortare tid, det vill säga kortare än 15 dagar, ska ansvarstillägget ingå i den sjuklön du får av arbetsgivaren – alltså 80 procent av den vanliga lönen inklusive tillägget.

Om man är sjuk en längre period ska man efter sjukfrånvaron i regel återgå till den ordinarie tjänsten och ha kvar tillägget. Vill arbetsgivaren förändra något i personens tjänst ska man i vanlig ordning ta kontakt med lokala fackklubben för mbl-förhandling.

5. Jag är frisör och har fått extra arbetsuppgifter i salongen. Gäller samma regler för mig som för de i butik?

Ja. Även om det står lite olika i kollektivavtalen så är grundprincipen densamma för detaljhandel, frisör och lager. Får man extra ansvar utöver ordinarie arbetsuppgifter har man rätt till ett ansvarstillägg för detta.

6. Jag har haft samma ansvarstillägg i tio år. Borde inte det räknas upp precis som vanliga lönen?

Jodå! I detaljhandelsavtalet, KFO-avtalen, partihandelsavtalet och det nya lager- och e-handelsavtalet står det att lönetillägget ska öka med 2 procent per år under 2017, 2018 och 2019. Samma grundtanke gäller i frisöravtalet, även om det där inte finns några procentsatser angivna.

7. Min chef har gett mig löfte om ansvarstillägg muntligt. Är det okej?

Muntliga överenskommelser gäller, precis som skriftliga. Men om det skulle uppstå problem längre fram är det alltid bäst att ha överenskommelser nedskrivna. Har du fått ett ansvarstillägg, se till att det skrivs in i ditt anställningsavtal.

Källor: Handels Direkt, detaljhandelsavtalet, KFO-avtalen, partihandelsavtalet och lager- och e-handelsavtalet.