Kvinnor inom fackföreningsrörelsen vittnar i sociala medier om hur de utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier i samband med fackliga aktiviteter. Uppropet #inteförhandlingsbart har undertecknats av bland andra Handels ordförande Susanna Gideonsson och de två vice ordförandena Linda Palmetzhofer och Elisabeth Brandt Ygeman.

– Det är bra att det kommer fram vittnesmål. Sexuella trakasserier är fullständigt oacceptabelt, men det förekommer tyvärr överallt där makt är inblandad, säger Susanna Gideonsson.

Handels genomför en enkät bland medlemmar och förtroendevalda för att få en bild av hur många som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet och i fackliga sammanhang.

Susanna Gideonsson säger att fackförbunden har en stor utmaning framför sig för att ändra på kulturen.

– Facket har traditionellt varit en gubbig kultur. Det ändrar man inte över en natt, även om det har hänt jättemycket sedan jag började 1983.

I en debattartikel i Arbetet uppmanar Susanna Gideonsson tillsammans med fem andra ledande kvinnor i LO alla som blivit utsatta att vända sig till sin chef eller någon de har förtroende för på förbundet så att de har möjlighet att agera direkt. Susanna Gideonsson känner till fall av allvarliga sexuella trakasserier på Handels.

– Under min tid i ledningen för Handels har det förekommit knappt en handfull fall. Det har lett till både avsked och allvarliga samtal, säger hon utan att gå in på enskilda ärenden.

Handels har en rad policyer som behandlar arbetsmiljö, kränkande särbehandling och diskriminering. Förbundets chefer har fått utbildning och uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för arbetet mot kränkande särbehandling.

– Det gäller att bygga en kultur där det är okej att säga ifrån. Både om man själv blir utsatt och om man ser någon annan drabbas, säger Susanna Gideonsson.

Fakta

Upprop mot sexuella trakasserier

I spåren av #metoo-rörelsen har kvinnor inom en rad yrkesgrupper de senaste veckorna trätt fram och vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp på jobbet.

Upprop har offentliggjorts av bland annat skådespelare, musiker, dansare, jurister, ingenjörer och politiker.

Kvinnor inom den fackliga rörelsen har förenats i uppropet #inte förhandlingsbart, som är tänkt att publiceras denna vecka.