Maria Karlsson har jobbat i många blomsteraffärer. I flera olika städer. Men berättelserna är alltid desamma. Kvinnliga kollegor som utsätts för sexuella trakasserier, ibland grova övergrepp, av sina manliga chefer, kollegor och kunder.

När #metoo-rörelsen fick fart och kvinnor i flera olika branscher gick ut och berättade kände Maria Karlsson att det var dags för floristerna att berätta. Hon startade gruppen #taggarnautåt på Facebook som också är för dem som jobbar i trädgårds- och anläggningsbranschen. Berättelserna började genast rulla in.
– Det är allt från obehagliga kommentarer till rena övergrepp. Gruppen är till för att dela erfarenheter med varandra, peppa, stötta och hjälpa varandra.

I dagsläget är anonymiteten utåt viktig för att våga berätta. Därför vill Maria Karlsson inte gå in på enskilda vittnesmål som kommit in.
– Mörkertalet har varit stort för att man inte vågar berätta. I vår bransch är det massivt. Men i gruppen vågar man äntligen prata om det. Bli hörd och få pepp. Bara det är en frigörelse. 

Att berättelserna kommer först nu tror Maria Karlsson är att floristbranschen domineras av män i chefsposition och kvinnliga anställda.
– Arbetsställena är små. Som anställd är du väldigt ensam. Du är också i en beroendeställning. Man är rädd att förlora jobbet om man säger ifrån mot chefen. Många är också unga. Metoo-rörelsen är ett tydligt tecken på att det funnits en längtan att säga ifrån och berätta. Och att vi börjar göra det nu, det är stort.

Kommer vi få se ett upprop från #taggarnautåt?
– Inte från #taggarnautåt. Vi är en del av något större som kommer att märkas när det händer. Det är mäktigt, häftigt, fruktansvärt och absolut nödvändigt. Men #taggarnautåt kommer fortsätta dela erfarenheter, peppa och stötta varandra för att få en tryggare arbetsmiljö under en lång tid framöver.

Kvinnor i handelsbranschen samlas under #obekvämarbetstid. Ett upprop är på gång, men de som administrerar hashtagen vill inte säga när i dagsläget.

Tips

Vill du vara med?

Gå in på Facebook och sök på #taggarnautåt. Det är en sluten grupp, för att kunna läsa inläggen måste du bli godkänd medlem.

Fakta

Upprop mot sexuella trakasserier

I spåren av #metoo-rörelsen har kvinnor inom ett tjugotal yrkesgrupper de senaste veckorna trätt fram och vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp på jobbet.

Upprop har offentliggjorts av bland annat skådespelare, musiker, dansare, jurister, ingenjörer och politiker. Kvinnor inom den fackliga rörelsen har förenats i uppropet #inteförhandlingsbart. Flera upprop är på gång inom hotell- och restaurang, transport, bygg och handeln.

Detta är #metoo

Metoo ("jag med") är en hashtag som skapades för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. Den fick spridning efter att skådespelerskan Alyssa Milano i mitten av oktober bad alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden "me too". Tweeten kom i samband med att Hollywoodproducenten Harvey Weinstein anklagats för våldtäkt av flera skådespelerskor och att det tystats ner av filmindustrin.