Jag har få sjuklön utbetalad och då har de inte inkluderat mitt ansvarstillägg i sjuklönen. Kan de verkligen göra så att de tar bort mitt ansvar bara för att jag är sjuk?
Med vänlig hälsning Lena

SVAR: Du har rätt att få din sjuklön beräknad på den lön du skulle ha haft om du var i tjänst, det vill säga även inkluderad dina tillägg och eventuella ob-tillägg.
Peter, facklig rådgivare, Handels Direkt