Jul och nyår innebär high life i handeln. Men det innebär inte att du måste jobba ihjäl dig. Kollektivavtalen för butiksanställda reglerar din rätt att vara ledig och vad du ska få för lön för mödan.

Detta gäller:

Hur du har rätt att vara ledig skiljer sig något mellan om du jobbar inom detaljhandeln eller i en kooperativ butik.

Kollektivavtalet för detaljhandeln, detaljhandelsavtalet, säger att tillsvidareanställda som lämnat önskemål om att vara arbetsfria på julafton, ska få vara det minst vartannat år.

I kooperativa butiker och stormarknader gäller detta: du ska få en arbetsfri dag antingen på julafton eller nyårsafton. Du har rätt att vara ledig på julafton minst vartannat år. Om du vill kan julafton bytas ut mot annan kulturell högtidsdag.

Hur mycket ob får jag? Jul- och nyårsafton är i år söndagar och ger alltså 100 procent ob hela dagen. Juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondedag jul är röda dagar och ger oavsett veckodag 100 procent ob hela dagen.

PS, ledigets- och ob-reglerna är bara garanterade om din arbetsplats tecknat kollektivavtal!

Och sista frågan. Är det okej att vara bakis på jobbet på nyårsdagen? Handelsnytt ställde frågan till Handels fackliga rådgivning. Vi fick ett tydligt svar: Bakis = Det är ej okej.