Jul och nyår innebär high life i handeln. Men det innebär inte att du måste jobba ihjäl dig. Kollektivavtalen för butiksanställda reglerar din rätt att vara ledig och vad du ska få för lön för mödan.

Detta gäller:

Hur du har rätt att vara ledig skiljer sig något mellan om du jobbar inom privata detaljhandeln eller i en kooperativ butik.

Kollektivavtalet för detaljhandeln (detaljhandelsavtalet med Svensk Handel) säger att tillsvidareanställda som lämnat önskemål om att vara arbetsfria på julafton, ska få vara det minst vartannat år. Det gäller dock att vara ute i mycket god tid – önskemålet ska lämnas redan i september året innan! (Då kan det tas upp i bemanningsplaneringen som normalt görs varje höst.)

I kooperativa butiker och stormarknader gäller detta: du ska få en arbetsfri dag antingen på julafton eller nyårsafton. Du har rätt att vara ledig på julafton minst vartannat år. Om du vill kan julafton bytas ut mot annan kulturell högtidsdag.

Hur mycket ob får jag? Jul- och nyårsafton ger samma ob som lördagar, det vill säga 100 procent ob efter klockan 12. Juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondag jul är röda dagar och ger 100 procent ob hela dagen.

PS, ledigets- och ob-reglerna är bara garanterade om din arbetsplats tecknat kollektivavtal!

Och sista frågan. Är det okej att vara bakis på jobbet på nyårsdagen? Handelsnytt ställde frågan till Handels fackliga rådgivning. Vi fick ett tydligt svar: Bakis = Det är ej okej.