I slutet på oktober blev det känt att City Gross i Norrköping beslutat att minska arbetstiden för 28 av 65 anställda. Anledningen var besparingskrav. Det handlade om en nedskärning på mellan två och 16 timmar i veckan, och gjordes utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Förhandlingar mellan företaget och Handels hade då pågått i månader. Även centrala förhandlingar slutade i oenighet. Men efter att fallet väckte stort missnöje bland personalen, och uppmärksamhet i media, har City Gross nu backat. I alla fall delvis.

– De vände sig till oss och sa i princip ”Vi ångrar oss lite, kan vi göra något?” Det här blev lösningen vi kom fram till, säger Stellan Johnsson, ombudsman på Handels i Norrköping.

– Jag tror att de blev chockade över stormen som blev på golvet. Det blev inte som de tänkt sig och tänkte därför om, fortsätter han.

Rent krasst innebär det att åtta heltidsanställda nu får tillbaka samtliga sina timmar enligt turordning. En nionde heltidsanställd person fick tillbaka några utav sina timmar. Totalt handlar det om 20 timmar som nu fördelas tillbaka.

För de resterande 19 anställda är det samma ordning som tidigare. Deras omplaceringserbjudande till en tjänst med färre timmar gäller. En viss turordning har skapats utifrån vilken avdelning man arbetar på, men enligt Handels är det ändå missvisande att kalla det för något annat än hyvling.

– Vi är inte nöjda med den delen, helt klart. Men det här är ändå absolut bättre än det som företaget ville göra från början, säger Stellan Johnsson och lyfter också fram att företaget i kommande förhandlingar lovat att följa turordningen, bland annat vad gäller återanställningar och fördelning av timmar från de som slutar.

Butikschefen Niklas Karlsson hoppas nu att det här ska vara en väg framåt.

– Med detta positiva besked tror jag att vi får en bättre stämning och att anställda känner sig mer motiverade att jobba för att nå omsättningen med råge, och att vi klarar besparingen på så vis. Det är vår övertygelse att vi inte ska göra någon mer åtgärd.

Varför ändrade ni er?

– Det första beslutet landade inte rätt. Man måste vara lyhörd och gå personalen till mötes.

Varför väljer ni fortsatt att hyvla de 19? Varför inte gå enligt turordning även där?

– Det är samma förhandling som ligger kvar sen tidigare.

Fakta: Detta gäller vid hyvling

Detta gäller vid hyvling

I kollektivavtalen för detaljhandeln och kooperationen finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.

En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (las).

Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.

Fakta: Bakgrund

Under sommaren kom ett besparingskrav centralt från Bergendahls till City Gross butik i Norrköping. Totalt handlade det om 9 000 timmar som stormarknaden behövde dra ner. Hur det skulle göras var dock upp till butikschefen. 

Efter intensiva förhandlingar som slutade i oenighet valde City Gross i oktober att dra ner på timmarna för 28 anställda. Detta utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. I stället fick de ett omplaceringserbjudande på lägre tjänst - så kallad hyvling. Beslutet väckte stor ilska och besvikelse hos personalen.