De åtta lärlingarna hade sin första introduktion i veckan. De kommer från olika länder utanför Europa och har anlänt till Sverige de senaste åren. Några har erfarenhet från handelsjobb, andra inte. Deltagarna har valts ut bland en mängd sökande.

– Vi har följt vår ordinarie rekryteringsprocess med tester och urval för att hitta de mest lämpade, förklarar Marie Svaton på Axfoods HR-avdelning.

Lärlingsperioden pågår på heltid i tolv månader. 75 procent av tiden ägnas åt praktiskt butiksarbete och 25 procent är utbildning. Bland annat används en anpassad version av det studiematerial som finns för yrkespraktikanter. Om det behövs kan även svenska för invandrare ingå i utbildningsdelen.

Lönen är 75 procent av grundlönen. Pilotprojektet i Stockholm är tänkt att omfatta tio lärlingar. Förhoppningen är att därefter bygga ut verksamheten till Willys och Hemköps butiker i hela Sverige. Arbetsgivaren hoppas att så många som möjligt av lärlingarna i förlängningen ska kunna erbjudas vanliga anställningar.

Frida Antbrink, fackklubbordförande på Hemköp i Stockholm, har varit med i förberedelserna med mbl-förhandling och riskbedömning. I ett avseende var facket och arbetsgivaren oense.

– Vi i Handels hade gärna sett att engagerade butiksmedarbetare fått bli handledare. Hittills är det enbart chefer, säger Frida Antbrink.

Fakta

Lärlingsprogrammet "Nyanländ i Axfood"

Lärlingsprogrammet vänder sig till personer över 20 år som fått uppehållstillstånd i Sverige och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Första steget är ett pilotprojekt för tio nyanlända som blir butikslärlingar på Hemköp och Willys i Stockholm. Förhoppningen är att därefter bygga ut det till kedjornas 400 butiker i hela Sverige.

Praktiken sker på heltid i tolv månader. Lärlingen får lön som motsvarar 75 procent av minimilönen. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Lärlingen har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs som delvis anpassats till lätt svenska. Vid behov kan praktiken kombineras med utbildning i svenska för invandrare.

Butiker som deltar får statligt bidrag i form av handledarstöd och sänkt arbetsgivaravgift.