Två kvinnor slutade förra året sina anställningar vid det halländska e-handelsföretaget. Handels ombudsman Katarina Norgren hjälpte dem i förhandlingar att kräva ut innestående lön och ersättningar som de inte fått när de slutade.

En tid senare upptäckte de två kvinnorna att deras tidigare chef publicerat kränkande uppgifter om dem på företagets hemsida. Chefen nämnde dem vid namn och varnade andra arbetsgivare för att anställa dem. Han antydde också att de gjort sig skyldiga till brott och misskötsamhet.

– Han ljuger. Det var en ren svartlistning. Kanske för att de tagit hjälp av facket, säger Katarina Norgren.

Hon krävde skadestånd i förhandling, men kom inte överens med företaget. Nu har kvinnorna, med hjälp av juristen Annett Olofsson vid LO-TCO Rättsskydd, stämt företaget för brott mot personuppgiftslagen (Pul). De kräver skadestånd på 50 000 respektive 20 000 kronor. Annett Olofsson anser att arbetsgivarens brott är allvarligt.

– Han har haft syfte att smutskasta kvinnorna inför framtida arbetsgivare. Vem som helst som googlade deras namn fick upp informationen som var osann och kränkande.

Enligt juristen finns inte många tidigare domar mot arbetsgivare som kränkt anställda på nätet. Hon hoppas att detta ärende ska gå så långt som till en dom som kan bli vägledande för framtiden.

– Det vore bra att få lite praxis, säger hon.

Utöver stämningen för brott mot Pul har ägaren också polisanmälts för övergrepp i rättssak. Händelsen ägde rum i samband med en förberedande förhandling i domstol om lönefordran för en av kvinnorna.

– Han hotade henne med att ännu mer kränkande uppgifter skulle läggas ut om hon lät saken gå till rättegång, säger Annett Olofsson som blev vittne och hjälpte kvinnan att polisanmäla.

Handelsnytt söker bolagets ägare för en kommentar.

Fakta

Lagar om personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (Pul) är det  som regel inte tillåtet att på internet publicera personuppgifter som kränker någons personliga integritet.  (Pul § 5a).

Den 25 maj 2018 ersätts Pul av Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU. Den nya lagen är i många fall mer omfattande än den gamla.