– Vi har haft en lång dialog med arbetsgivaren om hur schemat behöver åtgärdas. Det är ett misslyckande att behöva gå vidare till Arbetsmiljöverket, säger Patrik Petersson, som är huvudskyddsombud på Icas lager i Långeberga i Helsingborg.

Läs mer: Ica satsar 600 miljoner på helautomtiskt e-handelslager

Hinner inte återhämta sig

I början av april fick utlastningsavdelningen ett nytt schema för skift- och nattpersonal. Ungefär 100 personer berörs. Bland annat har arbetspass kortats ner och fördelats på fler arbetsdagar. Ofta får de arbeta sex dagar på raken, enligt facket. Ibland blir det en enda ledig dag mellan två sexdagarsperioder. Det är för lite tid för att hinna återhämta sig, menar skyddsombuden. De har märkt att personalen känner sig stressade.

– Vi vill att arbetsgivaren ser till att personalen har tid för återhämtning. Ett bättre schema helt enkelt, säger Patrik Petersson.

Schemat är lagligt

Schemats tider håller sig inom lagar och avtal, säger både facket och arbetsgivaren. Ica framhåller att om man slår ut arbetsdagarna över en längre tid, blir det i snitt fem arbetsdagar per vecka. Schemaförändringen är en följd av att verksamheten kontinuerligt utvecklas.

Läs mer: Hur länge får man jobba?

– Det vore önskvärt att volymerna var konstanta över veckan. Då skulle schemat bli mer optimalt. Men eftersom konsumentmönstren ser ut som de gör – de handlar på lördagen och söndagen – så måste vi anpassa oss efter det. Vi har inte justerat schemat där på en lång period. Det brukar vi göra med jämna mellanrum. Det här är ett steg i en anpassning till hur verksamheten ser ut i dag, säger Icas logistikchef Henrik Klaar som ansvarar för lagret i Helsingborg.

AV: Motverka ohälsa

Men skyddsombuden tycker inte att Ica följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hänvisar till paragraf 12 i sin anmälan. Där står att ”arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna”. Och arbetsgivaren ”bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning”.

Läs mer: Nya avtalet för lager och e-handel

I slutet av maj kommer Ica ha en utvärdering av schemat tillsammans med fack, skyddsombud och HR-avdelning.

– I grund och botten är vi positiva till att vi har engagerade skyddsombud. Vi är måna om att ha en involverande diskussion, säger Henrik Klaar.

Fakta

Ica-lagret i Helsingborg har totalt 1 200 anställda.