Ett nytt kostnadsfritt snabbtest utvecklat av forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ger svar på om du ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Val 2018

Emelie blev sönder­stressad av visstid

Heltid/deltid/visstid

– Den som inte kan återhämta sig mellan arbetspassen och sedan gå pigg till jobbet riskerar att på sikt drabbas av utmattning eller annan ohälsa, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Tröttheten måste omvandlas till pigghet

Testet bygger på en studie där forskarna under två år följt 1 300 personer i olika yrken: arkitekter, ingenjörer, hemtjänstpersonal, snickare och sjuksköterskor.

Studien visade att det var samma typ av arbetsmiljöfaktorer som gjorde alla trötta.

– Studien visade att det var samma typ av arbetsmiljöfaktorer som gjorde alla trötta. För alla yrken gäller att tröttheten måste ”omvandlas” till pigghet inför nästa dag. Hos de yrken vi undersökte var tröttheten kopplad till bristande kontroll över arbetstider och pauser, att inte kunna göra ett tillräckligt bra jobb och att arbetet innebar höga känslomässiga krav, säger Kerstin Wentz.

Otrygga anställningar

I andra yrken kan tröttheten handla om belastning från otrygga anställningar eller risk för hot och våld.

– För handelsanställda skulle jag kunna tänka mig att tröttheten kan vara ett resultat av otrygga anställningsformer. De upplevs som en utebliven belöning trots att man känner att man gör ett bra jobb.

Brist på genomförd återhämtning är en viktig orsak till stressrelaterad ohälsa säger Kerstin Wentz.

Högt arbetstempo och höga känslomässiga krav leder till känslan av att inte kunna göra ett bra jobb. Det gör att du får ett större behov av återhämtning.

– Känslan att du kan göra ett bra jobb, ta pauser och raster när du vill och har stöd från chefer och kollegor, gör dig piggare och minskar behovet av återhämtning.

Ska ringa in arbetssituationen

Vem som helst kan göra testet. Tanken är också att det ska användas inom företagshälsovården och på arbetsplatser. Snabbtestet innehåller 26 frågor som är tänkta att ringa in arbetssituationen och svarar med en färgsignal – röd, gul eller grön. Rött innebär hög arbetsbelastning och högt behov av återhämtning. Gult kan betyda att arbetsbelastningen är ohälsosamt hög och innebär en hälsorisk.

– Gult kan även signalera trötthet efter arbetet av andra skäl. Det kan vara arbetsförhållanden som verktyget inte fångar upp, eller faktorer i privatlivet, så som kriser av olika slag, separation, ekonomisk stress och kroppslig sjukdom.

– Återhämtning kan inte skjutas upp. För att kunna fungera på bästa nivå både psykiskt och fysiskt, kan du inte bli så trött av jobbet att du inte kan få krafterna tillbaka till nästa arbetsdag. Då riskerar du att hamna i en ond cirkel av stress och trötthet, och på sikt annan ohälsa, så som hjärt-kärlsjukom och längre sjukskrivning.

Här hittar du testet!

Margaretha Eldh

TESTA DITT BEHOV AV ÅTERHÄMTNING EFTER JOBBET

6 av 26 frågor ur testet som kan ge dig en bild av din situation och råd om att gå vidare.

  1. När arbetsdagen är slut är jag riktigt slutkörd.
  2. Efter kvällsmaten känner jag mig fortfarande ganska pigg.
  3. Jag känner mig inte helt utvilad förrän efter min andra lediga dag.
  4. Blir du inkallad när du har en ledig dag eller semester?
  5. Påverkas ditt privatliv negativt av oregelbundna arbetstider?
  6. Har du tillräckligt med resurser så att du kan utföra ditt arbete på ett för dig tillfredställande sätt?

Hela testet finns här!