Alla helgons dag är en helgdag och då ska du ha 100 procent ob-ersättning hela dagen.

Om arbetsgivaren kräver att du ska jobba övertid på en helgdag ska du ha 100 procent övertidsersättning för hela dagen. Men du kan aldrig få både ob och övertidsersättning samtidigt. Alltså får du bara 100 procent av lönen och inte 200 procent tyvärr.

Detta gäller bara butiker och lager med kollektivavtal. Det kan också finnas lokala överenskommelser som säger annat.

Källor: Detaljhandelsavtalet, Lager- och e-handelsavtalet, Handels Direkt.