Jag har fast anställning på halvtid och vikarierar dessutom på samma arbetsplats. Nu har min arbetsgivare berättat att kollegan avbryter studierna och att jag därför förlorar vikariatet. Jag fattar att detta är okej men undrar om det stämmer som min chef säger att det är samma uppsägningstid för både fast anställning och vikariat? /Veronika

Svar:

Alla anställningskontrakt räknas var för sig vid uppsägning. Därför gäller att både anställd och arbetsgivare som vill säga upp ett tilläggskontrakt måste säga upp dem var för sig men även att olika uppsägningstid gäller för de olika anställningarna så länge det handlar om olika anställningsformer. Har man en tillsvidareanställning och ett tilläggskontrakt på ett vikariat gäller oftast en uppsägningstid för tillsvidareanställningen och en annan för vikariatet. Uppsägningstiderna regleras endera i kollektivavtal eller där sådant saknas i las.

Peter, facklig rådgivare, Handels direkt