Vad är destruktivt ledarskap?

– När chefen agerar fientligt eller hindrande i relation till de anställda. Till exempel får starka känsloutbrott, förlöjligar sina medarbetare eller tar åt sig äran för deras prestationer. Det kan också vara en chef som alltför passiv. Men det beror kanske inte bara på chefen som person. Arbetsmiljön och medarbetarna spelar också en roll. En norsk studie visar att destruktivt ledarskap är mycket vanligare än man tidigare trott.

Vilka följder kan destruktivt ledarskap få?

– Det kan leda till utbrändhet, bristande tillit, sämre arbetsmiljö och att medarbetarna slutar. Destruktivt ledarskap är mer negativt för organisationen än vad konstruktivt ledarskap är positivt. Därför tycker vi att det är viktigt att utforska.

Hur ska ni göra?

– Vi tar hjälp av SCB för att skicka två enkäter till 1000 chefer och 1000 medarbetare i privat och offentlig sektor. Vi vill ta reda på varför chefer agerar destruktivt, vilka konsekvenser det får för hälsan och hur vanligt det är i olika sektorer av arbetslivet. Vi studerar bland annat chefens resurser och samspelet mellan ledaren och personalen.

Hur kan er forskning hjälpa till att minska problemen?

– Vi hoppas våra resultat kan hjälpa organisationer att hitta strategier för att motverka destruktivt ledarskap och skapa goda förutsättningar för motsatsen. Till exempel att stötta chefer som är sårbara för faktorer som kan leda till destruktivt ledarskap.

Varför har ingen studerat detta tidigare?

– Forskningen har länge varit inriktad på positiv psykologi, min också. Men nu håller vi på att svänga över till den mörka sidan!

Forskning för minskad sjukfrånvaro

Afa Försäkring har anslagit 3,18 miljoner kronor till projektet om destruktivt ledarskap.

Det leds av Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet.

Projektet ska pågå till och med 2021.

Afa försäkring finansierar varje år forskning med 150 miljoner kronor för att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Förutom ledarskapsforskningen ger Afa denna gång bland annat pengar till forskning om smittspridning i vården och personalens upplevelse av övergången till digital vård.