Centerpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp har landat i ett beslut att den överenskommelse som nu finns på bordet mellan S, C, MP och L ska antas för partirådet under lördagen, skriver Arbetet.

– Detta är inte den lösning som Centerpartiet ville se, men det är den bästa just nu, säger Annie Lööf (C) på presskonferensen.

Det betyder att partiet kan släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister och att man inleder ett budgetsamarbete.

– Det är en förutsättning att alla partier kan säga ja till utkastet för att vi ska trycka på gult i statsministeromröstningen, fortsätter hon.

Stefan Löfven (S) kommenterar beskedet i ett skriftligt uttalande till TT:

”De samtal som förts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har resulterat i ett utkast till överenskommelse för att ta ansvar för Sverige. Nu pågår demokratiska processer inom partierna inför att samtliga partiledare ska samtala med talmannen på måndag. Vi socialdemokrater anser att en överenskommelse mellan våra partier skulle värna demokratin och skulle ta Sverige framåt genom att genomföra nödvändiga reformer”.

Enligt utkastet till den överenskommelse som S, MP, C och L har gjort, har man gjort en lång skrivelse om arbetsrätten. En fråga som tidigare S och C har problem att komma överens om.

I överenskommelsen står att Las ska ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.”

En utredning ska tillsättas, som utöver turordningsreglerna, också ska lägga förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar för företagen, särskilt mindre företag, ”samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.”

Men arbetsmarknadens parter får samtidigt en chans att reformera arbetsrätten som ger ökad flexibilitet. Om de når en överenskommelse kring detta blir det även regeringens förslag. Annars är det utredningsförslaget som gäller.

Utredningen tillsätts i april 2019 och förändringarna i Las ska genomföras 2021.

C och L ser även ut att ha gått segrande ur striden om Arbetsförmedlingens framtid. I överenskommelsen konstateras att myndigheten ska reformeras ”i grunden”.

Arbetsförmedlingen kommer då finnas kvar, men bara med myndighetsansvar för kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys.

Själva arbetsförmedlandet, matchning och att rusta de arbetssökande, ska i stället fullt ut göras av fristående aktörer.

Även a-kassan ska reformeras i linje med den så kallade flexicuritymodellen. I överenskommelsen konstateras att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, som ska baseras på inkomst och trappas ner för att till slut fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.

Socialdemokraterna har i överenskommelsen fått gehör för sin så kallade familjevecka som lanserades i valrörelsen. Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år får tre lediga dagar (sex lediga dagar för en ensamstående förälder) inom ramen för föräldraförsäkringen var, som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande.

I valrörelsen rörde det sig dock om fem dagar, men överenskommelsen pekar på att detta kan byggas ut till fler dagar senare.

Både LO och Svenskt Näringsliv har i dag tackat nej när Arbetet bett dem kommentera utkastet till överenskommelsen mellan de fyra partierna. LO:s styrelse håller ett extrainsatt möte i morgon, lördag, och först därefter kommer LO:s ledning att kommentera.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.