Chefen säger att lönen ska komma snart men ingenting händer…

Vänta inte! Facket kan ställa krav på att du ska få din lön. Men visar det sig att arbetsgivaren inte betalar din lön för att bolaget saknar pengar kan facket komma att behöva begära företaget i konkurs – och det är nu tidsperspektivet blir viktigt. För vid en konkurs kan anställda maximalt få ersättning för tre månaders utebliven lön. Tiden räknas bakåt från det datum konkursansökan lämnats till tingsrätten. Att kräva en arbetsgivare på lön och få underlag till en konkursansökan är en process som tar lite tid. Därför är det viktigt att facket kan ställa lönekravet så snabbt som möjligt. Så vänta inte och hoppas att det ska lösa sig.

Jag har gått till facket. Vad händer nu?

1. Om arbetsgivaren har bestridit lönekravet: Facket begär förhandling. Räcker inte det kan facket stämma arbetsgivaren i domstol.
2. Ni är överens men arbetsgivaren betalar ändå inte? Då kan facket begära företaget i konkurs i tingsrätten. Men först skickas en betalningsuppmaning med konkurshot.

Om min arbetsgivare går i konkurs – vad händer med min lön?

Lönen du har tjänat in ersätts normalt av en statlig lönegaranti som utbetalas av länsstyrelsen. Det gäller alla anställda, även vikarier.

Hur mycket får jag?

Det finns ett tak i lönegarantin precis som vid exempelvis a-kassa. Anställda med en hög inkomst eller med en längre tids obetald lön kan alltså inte alltid garanteras hela sin inkomst.

När kommer lönen?

Målet är att lönegarantin ska betalas ut när lönen vanligtvis kommer. Det kan dock bli fördröjningar när många varslas.

Under hur lång tid får jag lön?

Om du blir uppsagd täcker lönegarantin utöver din intjänade lön också din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd. Har du en längre uppsägningstid enligt ditt avtal omfattas den inte av lönegarantin. En förutsättning för att få lönegaranti under uppsägningstiden är att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Fotnot: Facket kan bara driva medlemmars ärenden. Men begärs företaget i konkurs av facket gäller lönegarantin alla anställda oavsett fackligt medlemskap.