En man anställd på ett åkeri skulle lossa och lasta på Icas lager i Helsingborg.

När han arbetade med detta stängdes porten in till terminalen, han kolliderade med den då han körde truck och avled av sina skador.

Olyckan inträffade första dagen på det här året.

Porten hade ett styrsystem som skulle göra att den stängdes automatiskt när lastbilen lämnat lastbryggan.

Arbetsmiljöverkets utredning visar att olyckan troligen berodde på att dörrarna fick en felaktig signal om att stängas trots att bilen var kvar.

Myndigheten uppger i sitt beslut att sådana tillbud skett fler gånger, även om det då inte lett till olycksfall.

I beslutet från Arbetsmiljöverket görs bedömningen att portarnas styrsystem inte är säkert.

”Att det härigenom föreligger risk för ohälsa eller olycksfall är genom den inträffade olyckan uppenbart”, konstaterar man.

Sedan i fredags gäller därför ett förbud mot att Ica använder portarna om inte vissa krav är uppfyllda. Antingen ska det finnas en funktion som säkerställer att de inte kommer i rörelse under pågående arbete, eller så ska portarna förses med ett tillräckligt varningssystem som går igång vid stängning.

Om företaget inte lyder förbudet kan Arbetsmiljöverket kräva 300 000 kronor i vite.

Arbetsmiljöverkets inspektör vill inte lämna några ytterligare kommentarer med hänvisning till att förundersökning ännu pågår.

Förundersökningsledare är åklagaren Lars Magnusson.

– Det pågår förundersökning. Jag vill inte lämna några kommentarer, säger han.

Artikeln har tidigare publicerats i Arbetet som är en del av LO Mediehus där även Handelsnytt ingår.