På Handels eftervalskonferens i januari gav våra internationella gäster inspiration och insikt. När gästerna berättade om den globala e-handelsjätten Amazons agerande förfärades många. Men brotten mot arbetares rättigheter är inget som sker ”där”.

När Amazon övervakar lagerarbetare i Storbritannien eller när de som syr kläderna som säljs i våra butiker hindras från att organisera sig är det oss det handlar om. Företagen finns på en internationell marknad och det måste facket också göra.

I veckan är jag på det globala handelsfacket UNI:s möte i Sydney. Där ska jag bland annat berätta om hur Handels som första fackförbund i världen kunde skriva kollektivavtal med klädkedjan Uniqlo. Jag ska berätta om hur vi jobbar med politisk påverkan och dela med mig av utmaningarna vi står inför med strider om anställningstrygghet och kollektivavtal.

Men lika viktigt är att höra om utmaningarna våra fackliga kamrater i andra länder har. För deras utmaningar är också våra. Handeln är enormt internationellt konkurrensutsatt och konjunkturkänslig. Lösningen får aldrig bli att arbetare ställs mot arbetare. I stället måste vi lära oss av varandra och arbeta koordinerat mot de företag som försöker exploatera arbetare. Var det än sker.

Ett exempel är just Amazon. De kräver skattesubventioner och minimerat fackligt inflytande för att etablera sig på en plats. De flesta bedömare tror att Amazon kommer att etablera sig i Sverige. Det tror Handels också. Kommer Amazon liksom i andra länder kräva rabatterad mark från kommuner och direkt inflytande över delar av näringslivspolitiken? Kommer de att försöka förhindra fackligt inflytande över politiken? Få subventioner för investeringar, att andra företag begränsas? Att fackets inflytande på arbetsplatsen stryps? Ja, det är förmodligen vad Amazon vill och vad många andra multinationella företag drömmer om.

Amazon själva vill inte betala företagsskatt. De vill att någon annan betalar deras vinster. Någon annan är ofta de anställda och skattebetalarna. De anställda genom förskräckliga villkor och förbud mot facklig organisering. Genom att lyssna på andras erfarenheter kan vi göra oss redo för den striden.

Förutsättningarna i Sverige är bättre för att möta denna typ av hot, bland annat tack vare fackets styrka. Men vi är på intet sätt skyddade. Därför måste facket ta det internationella arbetet på högsta allvar. Det tjänar vi alla på. Arbetare såväl i Pakistan som i Trollhättan.