Förra året ökade den totala nätförsäljningen under Black friday med sex procent jämför med året innan. Trots lågkonjunktur och mindre pengar i plånboken tyder det mesta på högtryck under Black friday-rean även i år.

Men hur är det med arbetsvillkoren för dem som plockar och packar varorna på lagren och gör köprushen möjlig?

Går lönerna att leva på, har de rimliga scheman, trygga arbetsmiljöer och betalar arbetsgivarna in pengar till pensioner och andra försäkringar?

35 största har kollektivavtal med Handels

Bland de 35 största handelsföretagen – allt från Ikea och H&M till Bolist och Jysk – har samtliga kollektivavtal med Handels. Men bland e-handelsföretagen är det fortfarande lite si och så med den saken.

Handelsnytts lista visar vilka e-handelsföretag som har kollektivavtal och vilka som inte har det.

Det ger en viktig signal till dig som konsument, påpekar Claes Larsson, chef på Handels fackliga rådgivning Handels Direkt:

– När du handlar hos ett företag som har kollektivavtal vet du att de anställda har schysta villkor som garanterar allt från årliga löneökningar till pensionsinbetalningar. Kollektivavtalet ger rättigheter och skyldigheter både för arbetstagarna och arbetsgivarna och skapar ordning och reda på en arbetsplats, säger han.

Fotnot: Alla företag på denna lista är antingen renodlade e-handelsföretag eller företag som särredovisar sin försäljning på nätet. Uppgiften om kollektivavtal gäller för företagens verksamhet i Sverige.

Vad är kollektivavtal?

  • Ett avtal mellan fack och arbetsgivare om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen.
  • Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, ledighet utöver lagstadgad semester, uppsägning, försäkringar, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet.
  • Kollektivavtalet sätter nivån för minimilönen, ingenting hindrar att lönen förhandlas uppåt.
  • De flesta kollektivavtal förhandlas på central nivå och då gäller samma regler på alla arbetsplatser med avtal inom en bransch.
  • Kollektivavtalet för dig som jobbar på lager heter Lager och e-handelsavtalet och tecknas mellan fackförbundet Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.