Mannen är chef för en större Coopbutik i Mellansverige. Redan när han skulle anställas 2016 protesterade facket på grund av uppgifter om att han uppträtt olämpligt och tvingats sluta på tidigare chefsjobb i andra butikskedjor. Trots detta lät Coop honom få tjänsten.

Kvinnornas detaljerade vittnesmål om butikschefen

Arbetsmiljö

Hösten 2018 upplevde en kvinnlig anställd att hon blev trakasserad av butikschefen. ”Han bröt ner mig mentalt, sa varje dag att jag var sjuk och glömde saker. Till slut var jag ett psyko” har hon berättat i ett skriftligt vittnesmål till Handels. I december blev kvinnan avskedad efter att butikschefen anklagat henne för stöld. I förtvivlan gick hon hem och svalde en stor mängd tabletter. ”Bara tack Gud för mina barns skull lever jag i dag” skrev hon efter självmordsförsöket.

Hotade med skyddsstopp

När Handels fick kännedom om händelsen gjorde man i början av januari en 6:6a-anmälan med krav att butikschefen omedelbart skulle tas ur tjänst. Annars hotade facket med skyddsstopp, det vill säga att stänga butiken. Coop omplacerade då mannen till andra arbetsuppgifter på en annan plats.

Plötsligt strömmade vittnesmålen in. Fler än 20 nuvarande och före detta anställda – samtliga kvinnor – har för Handels berättat om dålig behandling från butikschefen. Handelsnytt har läst skriftliga vittnesmål från 21 kvinnor. De berättar bland annat om sexuella trakasserier, uppsägningar och avskedanden på sms, utskällningar inför kunder och kollegor, överdriven kontroll, favorisering och utfrysning.
– Det är skrämmande att man får uppleva en sådan arbetsmiljö i modern tid 2019, säger Handels ombudsman Tommy Söderfalk.

Avskedade med sms

Butiken saknar fackligt förtroendevalda. Rädsla för chefen ska ha varit en anledning till att uppgifter inte rapporterades till facket.

Enligt Handels har butikschefen sagt till anställda att han är kompis med ombudsmannen och att det inte är någon idé att anmäla. Det ser facket som föreningsrättskränkning och har begärt förhandling med arbetsgivaren.

Ett stort antal personer ska ha blivit uppsagda eller avskedade utan att facket har informerats. I ett par fall har det skett genom sms till personen. I flera fall där personer själva sagt upp sig anser facket att det rör sig om framprovocerade uppsägningar.
– Minst 33 personer har lämnat arbetsplatsen utan att vi haft vetskap om det. Det är mycket allvarligt, säger Tommy Söderfalk.

Facket kräver att chefen inte kommer tillbaka

Den utpekade butikschefen säger till Handelsnytt att han inte kommenterar uppgifterna så länge utredning av saken pågår.

Arbetsgivaren Coop har via mejl gett följande kommentar: ”Vi ser mycket allvarligt på anklagelserna och har därför tillsatt en oberoende utredning som kommer att genomföras av Previa. Butikschefen jobbar under utredningen pågår inte i den aktuella butiken”, säger Annelie Eriksson, distriktschef Coop Butiker och Stormarknader.

Både Tommy Söderfalk och hans chef Mia Hämäläinen Persson anser att Coop har agerat för långsamt och för lamt i den allvarliga situationen. De vill framför allt att företaget ger ett tydligt besked:
– Vi vill ha en bekräftelse på att den här chefen inte kommer tillbaka till arbetsplatsen.