– Det är ett tungt besked, men vi behöver ställa om och vidta åtgärder nu för att anpassa organisationen till hur dagens verklighet ser ut och för att klara de investeringar som vi behöver göra i framtiden. Jag förstår att varslet väcker frågor och kan skapa oro, men vi gör allt vi kan för informera steg för steg under hela processen och vi kommer att ge stöd till de som i slutändan drabbas, säger Gina Tricots vd Magnus Månsson i ett pressmeddelande.

Med sparprogrammet ska Gina Tricot anpassa organisationen efter ändrade konsumentbeteenden där allt fler handlar på nätet. 200 miljoner kronor ska sparas fram till 2020.

30 anställda varslas på huvudkontoret i Borås och butiksanställdas timmar kommer att dras ner, på Gina Tricots marknader. Företaget har 1 860 anställda i sex länder. Nu inleds fackliga förhandlingar.