– Bakgrunden är ju den gällande M-KD-budgeten som röstades igenom i december med stöd av SD, men också av C och L som lade ner sina röster. Regeringen skriver själv att dessa reformer leder till ökad inkomstspridning och minskad jämställdhet mellan kvinnor och män. Regeringen kan inte ändra mycket i den – om man ska hålla sig till dagens budgetregler. Om man ska nämna något som justeras positivt är det lite mer medel till arbetsmarknadspolitiken, att man bibehåller fria avgifter till museer och att jämställdhetsmyndigheten får vara kvar. Men det är små justeringar i helheten.

Vad gör regeringen för fel?

– Här måste man se bortom dagens regelverk. Trots växande klyftor, hög arbetslöshet och stora behov av investeringar och välfärdssatsningar är riktningen fortsatt att betala av på statsskulden – över 400 miljarder under den kommande mandatperioden, enligt budgeten. Man måste ifrågasätta varför vi lägger pengar på hög när vi skulle kunna minska klyftorna, motverka arbetslösheten och göra viktiga investeringar. Här behövs ett nytänkande från hela det politiska systemet.

Vilka satsningar skulle du vilja se?

– Givet regelverket hade jag bland annat önskat en satsning mer på arbetsmiljö och rehabilitering. Det är nödvändigt om pensionsåldern ska höjas och fler ska orka jobba längre. I stället nekar man Arbetsmiljöverket extra pengar och tvingar dem att spara. Jag hade också velat se återinförd avdragsrätt för fackavgift och a-kassa.

Fakta: Regeringens vårbudget

Vårändringsbudgeten som regeringen lämnade till riksdagen i dag, onsdag, innebär mindre ändringar i 2019 års statsbudget, som M och KD lyckades få stöd i riksdagen för innan Sverige fått en ny regering.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen reformer för 4,5 miljarder kronor. Det mesta handlar om att förverkliga politik från januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Under rubriken ”Fler ska komma i arbete” satsar regeringen 1,1 miljarder kronor. Bland annat lokala jobbspår för utrikesfödda kvinnor, sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 15 och 18 år och förlängt ”växa-stöd” för enmansföretag som anställer en person.

Vårändringsbudgeten hejdar inte de kraftiga nedskärningarna på Arbetsförmedlingen, som är följd av den gällande M-KD-budgeten. Detta har kritiserats av företrädare från flera fackförbund.