Ensamarbete blir enligt Handels allt vanligare i takt med utökade öppettider och slimmad bemanning i handeln. Över hälften av medlemmarna (54 procent) som svarat på fackets enkät har erfarenhet av att arbeta ensamma. Särskilt vanligt är det i servicebutiker och småbutiker i gallerior, men också i livsmedelshandeln på mornar och kvällar.

Rädsla för att skadas

Det finns många problem med att arbeta ensam. Anställda oroas mest över stress på grund av hög arbetsbelastning, svårighet att ta rast för toabesök och att inte kunna få hjälp om man skadas. Kvinnor oroas mer än män. Samtidigt är unga kvinnor de som arbetar ensamma i störst utsträckning.

Utsattheten för rån, hot, våld och trakasserier är också större vid ensamarbete, förutom att den ensamme kan känna sig socialt isolerad.

De åtgärder som ensamjobbarna önskar sig mest är fler väktare, större möjligheter att få stöd om något händer och instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam.

– Andra människors stöd och närvaro är viktigare än larm och teknik, konstaterar utredaren Carolina Uppenberg, som skrivit Handels rapport.

Brist på information

Information och instruktioner är mycket viktiga för den som jobbar ensam. Här visar rapporten på stora brister. Mindre än 20 procent av de svarande hade fått tydlig information om hur de ska hantera besvärliga situationer på egen hand.

Så säger butiksanställda om ensamarbete

Arbetsmiljö

– Lagar och föreskrifter ställer krav på rutiner och utbildning för att ensamarbete ska få förekomma. Att det ofta brister är extra allvarligt med tanke på att många ensamarbetare är unga som kanske har sitt första jobb, säger Carolina Uppenberg.

Riskanalys

I dag är ensamarbete i princip tillåtet, men kan förbjudas i vissa fall. Handels anser att principen borde vara den omvända: ensamarbete ska i princip undvikas, men kan tillåtas om förutsättningarna är tillräckligt goda.

Redan i dag kan facket dock göra en hel del för att minska ensamarbetet och dess negativa konsekvenser, menar utredaren. Stöd finns i arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete respektive organisatorisk och social arbetsmiljö. En grundregel är att risken inte får vara större för den som utför en uppgift ensam jämfört med om man är flera.

När en arbetsgivare vill införa ensamarbete ska det alltid göras en risk- och konsekvensanalys för varje berörd arbetsplats. Här gäller det att tänka längre än om en pall ramlar ner, framhåller Carolina Uppenberg.

– Fråga hur jag ska göra för att gå på toa. Vilken information har jag för att hantera olika situationer? Hur tillfredsställer jag behovet att prata med andra? Det är viktigt att också få vara människa på sitt arbete.

Handels undersökning

Handels rapport heter "Ensam på jobbet. Utbredning och konsekvenser av ensamarbete i handeln." Författare är utredaren Carolina Uppenberg.

Undersökningen bygger på enkäter, intervjuer och statistik.

1 836 butiksanställda handelsmedlemmar har svarat på en e-postenkät. Svarsfrekvensen var 20 procent.

181 svarande har skrivit berättelser med egna ord om sina erfarenheter.

Enkät och intervjuer har också gjorts med Handels ombudsmän.