”Schyssta jobb” Heléne Fritzon (S), fd migrationsminister

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Fler jobb i EU. Och jobb med schyssta villkor, samma villkor som i kollektivavtalen ska gälla på svensk mark.

Hur skapas fler jobb?

– Genom att bejaka grön tillväxt med jämlikhet och jämställdhet, så att fler kvinnor får arbete.

Efter det nya utstationeringsdirektivet – hur långt är det till dess lika villkor för lika jobb gäller?

– Vi har en lång resa att kvar att göra, så att man inte fortsätter att utnyttja utländsk arbetskraft i exempelvis Sverige.

”Skyddet av kvinnor” Alice Bah Kuhnke (MP), fd kulturminister

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Att kvinnor får ett stärkt skydd mot sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen och likabehandling samt rätten att organisera sig. Det finns ett likabehandlingsdirektiv som har blockerats. Jag kommer att arbeta för att den blockeringen hävs.

Hur påverkar klimatomställningen arbetslivet?

– Vi behöver använda många verktyg för att säkerställa att det inte är människor med minst marginaler som drabbas hårdast av den omställningspolitik som kommer att vara nödvändig.

”Lika arbetsvillkor” Malin Björk (V), Europaparlamentariker

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Arbetet för schyssta arbetsvillkor kommer att stå i centrum. Om det verkligen blir ”lika lön för lika arbete” avgörs av hur UTSTATIONERINGSdirektivet implementeras. Vi behöver arbeta jätteaktivt ihop med den fackliga rörelsen.

Varför behövs ett socialt protokoll?

– Ett socialt protokoll skulle jämställa arbetstagarnas rättigheter med företagens frihet. Vi behöver komma tillrätta med dåliga kontraktsvillkor i hela Europa, och vi behöver stärka skyddet för arbetsmiljön.

”Nej till social dumping” Soraya Post (FI), Europaparlamentariker

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– En inkluderande arbetsmarknad som gäller alla, inte bara de som har jobb.

Tycker du att EU borde besluta om fler arbetsmarknadsfrågor?

– Vi har röstat om ett EU-direktiv om social dumping. Om det kommer en rumän till Sverige är det svensk lön som ska gälla.

De borgerliga anser att fler regler inkräktar på den svenska modellen?

– Nej, det kommer det inte att göra. Det handlar om minimistandarder. Om en medlemsstat har högre ambitioner så betyder det inte att de ska sänka sin standard.

”Inte onödigt krångligt” Jörgen Warborn (M), riksdagsledamot*

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Ordning och reda, trygghet och rimliga villkor. Men det ska inte vara onödigt krångligt för företag.

Fattar EU för många beslut om arbetsmarknaden?

– Politiken ska i högre utsträckning utformas på nationell nivå. Vi vill värna om vår modell och parternas möjligheter att sluta avtal.

Vad bör beslutas på EU-nivå?

– Vi vill fördjupa den inre marknaden och bygga konkurrenskraft för både svenska och europeiska företag, det skapar riktig trygghet för arbetstagare.

*Jörgen Warborn är tredje namn på M:s lista i EU-valet.

”Håll tassarna borta” Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Att hålla tassarna borta från mycket av det nationella beslutsfattandet.

Ska inte EU ha någon arbetsmarknadspolitik?

– Det finns vissa väldigt tydliga gränsöverskridande frågor, som man bör hantera. Till exempel frågan om cabotage och att röra sig över gränser med lastbilstransporter. Men att bygga upp ett helt nytt lagområde där man överför väldigt mycket beslutskraft till unionen på Sveriges bekostnad, det är inte en framgångsväg.

”Respektera olika modeller” Sara Skyttedal, (KD), kommunalråd:

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Att EU respekterar de olika medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller.

Varför skulle den sociala pelaren leda till försämringar för svenska löntagare?

– Den förlorade kontrollen innebär uppenbara risker. Det så kallade mammaledighetsdirektivet som var aktuellt för några år sedan innebar ett arbetsförbud för nyblivna mödrar. Nu vill det socialdemokratiska europapartiet PES införa en överstatlig a-kassa. Det skulle svenska löntagare knappast vara betjänta av.

”Nej till protektionism” Karin Karlsbro (L), fd politisk tjänsteman och lokalpolitiker

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Den fria rörligheten. Den är grundpelaren för vår starka ekonomi och i förlängningen jobb i Sverige.

Vad tycker du om andra partiers politik på EU-nivå?

– De protektionistiska krafterna som vill begränsa handelsutbytet oroar mig. V vill inte ha ett frihandelsavtal med USA. SD och S har sagt att de inte vill att ”invandrare ska ta jobb som svenskar kan utföra”. Dessa krafter finns även i resten av EU, vi som tror på frihandel och europeiska integrationen måste fortsätta kämpa.

”Stoppa sociala pelaren” Peter Lundgren (SD), Europaparlamentariker

Vilken är viktigaste jobb-frågan?

– Att stoppa den sociala pelaren. EU ska inte lägga sig i svensk arbetsmarknad. Det kommer sluta med en arbetsmarknadslagstiftning från EU.

Men varför tycker du att det är okej att EU reglerar villkoren för utländska chaufförer i det så kallade vägpaketet?

– Där pratar vi om internationell arbetskraft som kommer till Sverige och arbetar. Vi måste reglera det för det har inte fungerat som det har varit. Men jag vill inte att man går in rent generellt på svensk arbetsmarknad och lägger spelregler.

Ordlista

 

Utstationeringsdirektivet. Reglerar arbetsvillkor för dem som skickas mellan EU-länder på tillfälliga jobb. I somras ändrades direktivet så att nivån på vad som kan krävas höjdes.

Sociala pelaren. Antogs på ett toppmöte i Göteborg 2017. Kritiker menar att den driver fram lagstiftning som inte borde ligga på EU-nivå, medan försvarare menar att den endast är ett inriktningsdokument som ger tyngd åt sociala frågor. Tre områden pekas ut:

• Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden.

• Rättvisa arbetsvillkor .

• Social trygghet och social integration.

Socialt protokoll. De som driver detta vill att ett socialt protokoll förs in i EU-fördraget (EU:s grundlag). Det ska säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter.

Vägpaketet. Ett regelverk om villkor för yrkeschaufförer som kör mellan EU-länder. Röstades nyligen igenom i parlamentet, men är inte slutgiltigt antaget. Även känt som mobilitetspaketet.

Cabotage. Regleras i vägpaketet. Det gäller hur länge en chaufför som kommit till ett land med internationell last får stanna kvar och göra nationella körningar.