Jag har en tidsbegränsad anställning hos en arbetsgivare som inte har något kollektivavtal. Anställningen löper snart ut, hur långt innan ska arbetsgivaren ge mig besked om jag kommer att få en fortsatt anställning eller inte? /Sofia

Svar:

En arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning som inte kommer att förlängas ska få besked om detta minst en månad före anställningens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är att den anställde varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de tre senaste åren. Har du en kortare anställningstid kan du givetvis ställa frågan till din arbetsgivare om att få ett besked, överenskommelsen är att anställningen
upphör när arbetet är slutfört.
Jaana, facklig rådgivare, Handels Direkt