Handels har fått en förhandlingsframställan om neddragningar inom Varner-gruppens butikskedjor. Förhandlingarna pågår fortfarande lokalt på olika håll och det är inte klart hur stora neddragningarna blir.

– Det är nog lite olika på olika ställen i landet och i de olika kedjorna. Men det handlar både om nedläggningar av butiker och indragna timmar för anställda, säger Jens Lindström, ombudsman på Handels med centralt ansvar för Varner-gruppen. 

Anledningen till neddragningen är ekonomiska problem. Handels har runt 1 000 medlemmar i koncernen och ytterligare 300 är med i Handels a-kassa.  

– Det är ju många som berörs. Om du som medlem är orolig för ditt jobb, tycker jag att du ska höra av dig till Handels lokala avdelning där du bor, säger Jens Lindström. 

Den norska Varner-gruppen har totalt 11 000 anställda och 1 400 butiker i sex olika länder.