1. Hur mycket får jag i löneökning?

Totalt 1 354 kronor fördelat på de 29 månader som avtalet gäller. 1 november 2020 höjs lönerna med 774 kr/mån för en heltidsanställd. 

1 april 2022 höjs lönen med ytterligare 580 kr/mån. 

För den som har timlön blir höjningen för butiksanställda 4,66 kr/tim från 1 november 2020 och 3,49 kr/tim från 1 april 2022. Motsvarande för lager- och e-handelsanställda är 4,45 kr/tim nu i november och 3,33 i april 2022. 

2. Hur mycket blir det om jag jobbar deltid?

Om du till exempel har en 50-procentstjänst får du 50 procent av lönehöjningarna, alltså hälften av 774 respektive 580 kronor. 

3. Hur fördelas lönen? 

Alla garanteras 80 procent i ett generellt påslag. (619 kr 2020 och 464 kr 2022 per heltidsanställd). 20 procent ska fördelas lokalt. Detta gäller även timlönerna. 

Lokal fördelning innebär att facket och arbetsgivaren på arbetsplatsen förhandlar om att vissa anställda ska få mer än andra till exempel utifrån kompetens eller ansvarsområden. Om de inte kommer överens fördelas även dessa 20 procent lika mellan alla anställda. 

4. Blir det retroaktiv lön?

I vanliga fall brukar man få retroaktiv löneförhöjning från den dag då det gamla avtalet gick ut. På grund av coronapandemin förlängde dock parterna avtalet från 1 april till 31 oktober. Denna gång blir det inga retroaktiva löner från 1 april. Enligt Handels är dock den högre lönen under den första perioden en kompensation för detta. 

5. Vilka gäller avtalet för?

Det gäller för alla anställda, även vikarier och visstidsanställda, på butiker, lager och e-handel som har kollektivavtal med den största arbetsgivarorganisationen i branschen, Svensk Handel, eller har ett så kallat hängavtal på detta. Det gäller till exempel inte för anställda på Coop, eftersom det är en annan arbetsgivarorganisation. Oftast brukar dock löneökningarna bli snarlika. 

6. Om min arbetsplats inte har kollektivavtal då?

Utan kollektivavtal finns ingen garanterad lägsta nivå för lönerna. Arbetsgivaren kan erbjuda vilken lön som helst. 

Källa: Handels.