E-handeln är en snabbt växande del av handeln. E-handelsbarometern visar att tillväxten var 39 procent under tredje kvartalet 2020. E-handeln med dagligvaror växte hela 101 procent. Det är uppenbart att konsumenternas handelsmönster påverkats av covid-19-rekommendationerna till oss alla att stanna hemma och undvika besök i fysiska butiker. Många onlineshoppade under ”Black week” och inför julen förväntas en ytterligare boom av e-handel.

Övertid och övervakning

Samtidigt som e-handeln växer har det väckts frågor i media kring det arbete som utförs på lagren. Senaste veckorna har Apotea hamnat i blåsväder, företaget har bland annat anklagats för påtvingat övertidsarbeteövervakning av arbetare och sexuella trakasserier. I ett pressmeddelande svarar Apoteas ledning på kritiken. Företagets vd uppger att problemen har sin förklaring i de höga kraven som uppstått i spåren av pandemin och den ökning i e-handel som skett. Apotea kommer nu att arbeta för att förbättra situationen.

Kunskapen är begränsad

Men vad vet vi egentligen om arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom e-handeln? Vi, som är forskare inom arbetsvetenskap och arbetshälsa, ser att det finns få gedigna studier av hur det står till på arbetsplatserna. Kunskapen är begränsad, inte minst om de problem som Apotea-debatten visar på: hög arbetsbelastning, bristande jämlikhet och stress.

I en jämförelse vi gjort mellan traditionell handel och lagerarbete, som påminner om e-handeln, hittar vi ojämlikheter vad gäller både kön och härkomst. Handelsbranschen i stort är kvinnodominerad, medan lager är ett mansdominerat område. Den senaste översikten i SCB:s yrkesregister visar att 22 procent av de lageranställda är utrikes födda, medan bara 12 procent av handelsanställda är det. Både inom handeln och på lager ser vi att högre chefer oftast är män födda i Sverige. Kvinnor och utrikesfödda återfinns till större del på lägre positioner. Samtidigt visar många studier att organisationer gynnas av mångfald – jämlikhet och jämställdhet främjar inte bara anställdas hälsa och välmående, utan också produktiviteten.

Vi behöver forska

E-handelsarbetet utförs ofta i en lagermiljö som skiljer sig från både butiksarbete och traditionellt lagerarbete, då plockarbetet inom e-handeln oftast är manuellt och sällan görs med truckar eller traverser. Vi behöver alltså undersöka e-handeln specifikt för att förstå den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, veta hur det står till med jämställdhet och jämlikhet, och – framför allt – för att kunna utveckla en bransch med växtvärk mot att vara ett bra ställe att jobba på för alla.

Vi menar att företag, fackförbund och forskare har mycket att vinna på att förenas i en sådan forskningsinsats. Med en gedigen forskningsbaserad bild av nuläget kan vi tillsammans peka på förbättringsområden och ge förslag till insatser. Det är nu vi har möjlighet att tillsammans skapa hållbara organisationer för framtiden. Ju längre vi väntar, desto svårare blir det att styra rätt.

Kristina Johansson, Klara Rydström, Svend Erik Mathiassen, Jennie Jackson.

Kristina Johansson, universitetslektor, arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Klara Rydström, doktorand, arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Svend Erik Mathiassen, professor, arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle
Jennie Jackson, forskare, arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle