Jag arbetar i matbutik och vi har kameror installerade runt om i lokalen. Arbetsgivaren har vid upprepade tillfällen ringt till butiken och undrat varför personalen inte hunnit med vissa arbetsuppgifter eller tyckt att vi ska bemanna fler kassor. Han säger att han ser i kameran vad vi gör. Har chefen rätt att göra så?

/Malin

Svar:

Syftet med övervakningskameror är att förebygga brott och säkerställa en tryggare arbetsmiljö. Personalens integritet ska alltså i största möjliga mån bevaras. Det finns olika lagar som reglerar både användning av övervakningskameror samt hur materialet som samlas i
dessa ska förvaras.
Om du misstänker att det förekommer missbruk av övervakningskameror ska du genast kontakta ditt skyddsombud för hjälp med detta.
/Juan, facklig rådgivare