Handels kongress 5–6 maj ska besluta om medlemsavgifterna för kommande fem år. Förslaget från Handels avgiftskommitté är att skrota nuvarande system där avgifterna räknas upp automatiskt. 

Medlemsavgiften varierar med inkomsten. År 2016 var avgiften för den som tjänar 20 000 kr/mån 383 kronor (exklusive a-kassa). År 2019 hade den genom indexuppräkningen ökat till 400 kronor.

Stopp sedan 2019

För åren 2020 och 2021 har Handels förbundsråd stoppat den automatiska uppräkningen och låtit avgifterna ligga kvar på 2019 års nivå. 

– Under pandemin, när mycket verksamhet har fått ställas in, har vi inte behövt höja avgifterna, säger Elisabeth Brandt Ygeman som lett avgiftskommitténs arbete.

Indexuppräkningen har alltså inte använts sedan 2019 och nu är förslaget att systemet helt tas bort. I stället ska Handels förbundsråd besluta om avgifterna varje år efter förslag från förbundsstyrelsen. Det gör systemet mer flexibelt.

Unionen har lägre

Medlemsavgifterna i Handels är generellt något lägre än i LO-förbunden Transport, Fastighets och Hotell- och restaurangfacket, visar Handels rapport. Kommunal har däremot klart lägre avgift än Handels. Ännu lägre har Unionen, som bland annat organiserar tjänstemän i handeln. 

– Vi känner av att vi är konkurrensutsatta. Allt fler tar upp att medlemsavgiftens storlek har betydelse för rekrytering av medlemmar. Vi kanske tidigare har varit lite lomhörda för det, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Utan försäkring?

I Unionens medlemsavgift ingår inte de kollektiva försäkringar som Handels har – bland annat hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Försäkringarna kostar enligt rapporten 81 kronor per medlem och månad. En motion till Handels kongress föreslår att det ska gå att bli medlem utan att försäkringspaketet ingår.

Avgiftskommittén har analyserat frågan och landat i att försäkringarna bör vara kvar. Ett av argumenten är att den totala kostnaden skulle bli högre för de flesta om de förmånliga medlemsförsäkringarna försvann och var och en tvingades skaffa egen hemförsäkring.

Fler får lägsta avgiften

Kommittén vill avskaffa de särskilda avgiftsklassrena för vissa grupper. Bland annat medlemmar med sjukersättning, och på sikt kanske också arbetslösa och föräldralediga. Dessa får i så fall betala lägsta avgift, som i dag är 130 kr/mån.

Men använder Handels verkligen sina resurser på bästa sätt? Avgiftskommittén föreslår att hela förbundets organisation, verksamhet och arbetssätt ska ses över i en särskild utredning för att säkerställa det.

Så varierar avgiften med inkomsten

Handels medlemsavgift, några exempel.
Avgift till a-kassan (145 kr/mån) ingår ej.

Inkomst                            Avgift
0–9999                               130
10 000–10 999                   254
15 000–15 999                   329
20 000–20 999                 400
25 000–25 999                  489
30 000–                              559

Källa: Avgiftskommitténs rapport