Även för butiksanställda innebär regeringens las-förslag förändringar, påpekar Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson. Efter nio månader på särskild visstid ska arbetstagaren få förtur till nya anställningar på särskild visstid. Därmed blir det lättare att komma upp i de tolv månader som innebär fast jobb.

– Det är en stor förändring, anser Ola Axelsson.

Goda skäl

Han håller inte med Per Bardh om att arbetsgivare i onödan använder tillfälliga anställningar ”bara för att de kan” och att det går att kraftigt minska antalet.

– Vår uppfattning är att arbetsgivare har goda skäl att använda tidsbegränsade anställningar. De behövs för att behovet av arbetskraft varierar, och för att täcka upp vid frånvaro.

I lager- och e-handelsavtalet förekommer i princip inte anställningar på allmän visstid. Men Ola Axelsson anser inte att samma regelverk skulle kunna tillämpas för butiksanställda.

– Förutsättningarna är helt olika i lager och butik. I partihandeln är bemanningen mer förutsägbar och behovet av tidsbegränsade anställningar lägre. Butiker behöver bemannas när kunderna vill handla. Det är av samma skäl som deltidsanställningar är vanligare i butik.

Chans att komma in

Han medger att visstidsanställningar är otrygga för den som hellre vill ha fast jobb, men ser också fördelar.

– Det finns de som föredrar tillfälliga anställningar för att själva kunna bestämma när de vill jobba. En tidsbegränsad anställning innebär också en chans att komma in på arbetsmarknaden. Varje månad övergår tusentals visstidsanställningar i fast anställning.

Fackets och arbetsgivarnas gemensamma arbetsgrupp ska försöka skapa en gemensam bild av hur visstid används i butiker. Ambitionen är att minska användningen av allmän visstid.

Samråd

Ola Axelsson framhåller att gruppen också har ett annat uppdrag: att sprida kunskap om kollektivavtalets regler kring hur anställda och arbetsgivare ska samråda om bemanningsplanering på arbetsplatser. Där tittar man bland annat på hur stor del av bemanningen som kan täckas av egen personal, och i vilken utsträckning det behövs visstidsanställda.

– Det är jätteviktigt att man har en dialog om detta på arbetsplatserna.