– Frågorna om detta är så pass frekventa att vår rådgivning reagerat. Det är arbetsgivare som kräver att anställda ska vaccinera sig för att få jobba kvar, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

Medlemmarna ska ha hotats med uppsägning eller att deras timmar ska bli indragna om de inte vaccinerar sig mot covid-19.

Frivilligt att ta vaccin

I Sverige är det frivilligt att vaccinera sig och arbetsgivare kan inte tvinga någon till detta eller säga upp anställda om de inte tar en spruta.

– Det är klart att vi tycker att man ska vaccinera sig. Det är enda sättet att bli av med den här pandemin, att vi alla hjälps åt. Men jag tycker att arbetsgivarna lägger över ansvaret på de anställda på ett sätt som inte känns bra. Det är fortfarande arbetsgivarens ansvar att se till att ingen blir smittad på jobbet och det är många som inte skött detta så bra.

Arbetsgivare är oroliga

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har fått en del frågor från arbetsgivare om hur de ska förhålla sig till anställda som inte har vaccinerat sig.

– De är måna om arbetsmiljön och om att göra rätt, och ibland finns det en oro hos dem själva eller hos andra medarbetare över att inte alla kollegor är vaccinerade. Det är inte fel att uppmuntra anställda att vaccinera sig och det är i allas intresse att så många som möjligt tar vaccinet. Däremot kan man inte tvinga en medarbetare att vaccinera sig, säger Per Dalekant, enhetschef för processjuridik och arbetsmiljö på Svensk Handel.

I normalfallet utgör en vägran att vaccinera sig inte saklig grund för uppsägning, säger Per Dalekant och han känner inte heller till att någon skulle ha sagts upp av det skälet.