Jag jobbar heltid på ett lager där jag vet att det finns kollektivavtal. Jag undrar vad ersättningen är om jag blir beordrad att jobba övertid en söndag? /Lisa

Svar:

När arbetsgivaren begär att personal behöver jobba övertid och jobbet sker på en söndag så ska man ha kontant övertidsersättning. Övertidsersättning baseras på din ordinarie tidlön samt ditt genomsnittliga ackord för den månad övertiden jobbas i, om ackord tillämpas på arbetsplatsen. Jobbar du övertid på en söndag så är ersättningen 100 procent extra. /Helene, rådgivare