Handels har gjort en enkätundersökning om anställdas hälsa under pandemin. Där framgår det att det varit tufft att jobba i handeln. 

– Det är tydligt att pandemin varit en stor påfrestning för butiksanställda. Många har upplevt stark stress och fått dålig återhämtning. Det har också uppstått nya situationer där kunder betett sig hotfullt och aggressivt när anställda bett dem följa regler och restriktioner, säger Thea Holmlund, utredare på Handels, som gjort undersökningen. 

Thea Holmlund, utredare på Handels.

Hosta och utskällning

Butiksanställda har inte kunnat jobba hemma. De har blivit hostade i ansiktet av kunder, blivit skällda på när de bett folk hålla avstånd. Fått jobba dubbelt så hårt när kollegor inte ersatts vid sjukdom eller vab. Stått ut med snabba schemaändringar och nedskärningar.

Fyra av fem har varit oroliga för att smitta familj och närstående. De flesta uppger att det är på grund av att kunderna inte håller avstånd. Men en tredjedel har också oroat sig för att bli smittade på grund av att arbetsgivarna inte gjorde tillräckligt för att skydda de anställda.

”Många blev sjuka”

Så här beskriver två anställda utsattheten för smitta: 

”Blev sjuk och smittade hela familjen redan i april 2020. Bara väntade på att det skulle hända och var livrädd. Skydd fanns inte. Många i personalen insjuknade. Man undrar hur mycket smitta som egentligen förekom i ex byggvaruhusen där kundtrycket var enormt och skyddet var sparsamt.”

”Är äldre själv och lever tillsammans med en person i riskgrupp. Det har varit och är mycket pressande att jobba i butik då de flesta kunder inte bryr sig om restriktionerna. Jag har haft press på mig att inte bli smittad och att inte ta med mig smittan hem då det kan få allvarliga konsekvenser för min man.”

”Extrem ökning”

Arbetsbelastningen har ökat i de branscher som gynnats av pandemin, till exempel matbutiker, heminredning och byggvaruhandel. Detta både på grund av ökat kundtryck och ökad sjukfrånvaro, där sjuka inte ersätts med vikarier.  Så här svarar en person i enkäten: 

”Den extrema ökningen av omsättning och arbetsbelastning under pandemin (arbetar inom hemelektronik) har lett till att jag nu reagerar mycket starkare på stress då vi upplevde vad som kändes som en högsäsong som pågick från mars 2020 hela vägen in i 2021 och vidare.”

”Färre som jobbar”

Modehandeln och andra som haft färre kunder under pandemin har i stället fått en ökad arbetsbelastning på grund av nedskärningar i kombination med nya rutiner för att minska smittorisken. Så här beskriver en anställd det: 

”Vi är färre som jobbar samtidigt, och det är fruktansvärt svårt att jobba lönehelg, hinna räkna så vi inte är för många i butiken. Samtidigt ta hand om kunder som vill betala. Vi är ensamma eller har en till kollega per våningsplan. Man säger till kunder om avstånd och att ta hänsyn, och ingen bryr sig. Önskar varje dag att jag hade ett jobb så jag kunde jobba hemifrån.”

Ett stort orosmoment har varit att förlora arbetstid och därigenom inkomst. Många butiksanställda har ett fåtal fasta timmar på kontraktet och jagar extratimmar för att få ekonomin att gå ihop. Men i vissa branscher, till exempel modehandeln, försvann dessa extratimmar snabbt när kunderna lämnade shoppinggalleriorna. 

Ekonomisk stress

Så här svarar två personer i undersökningen:

 ”Mest negativ påverkan har varit på grund av oro för att inte få behålla jobbet på grund av extremt minskad handel i butik.” 

”Störst är stressen över färre arbetspass = lägre lön =ekonomisk stress”

I sällanköpshandeln har även en tredjedel av de anställda förlorat arbetstid på grund av permitteringar. Pandemin har dock slagit olika beroende på bransch. Värst har det varit i modehandeln där över hälften har varit permitterade jämfört med till exempel bygghandeln där bara en av tio permitterats.

– Fler kvinnor än män har förlorat arbetstid, det beror sannolikt på att fler kvinnor jobbar i modehandeln, som haft det extra tufft, säger Thea Holmlund på Handels. 

Dagligvaru- och sällanköpshandel

Dagligvaruhandel: Service- och matbutiker och stormarknader som säljer varor man använder dagligen.

Sällanköpshandel: Till exempel kläder, möbler, inredning och hemelektronik som man köper mer sällan.

Om undersökningen

Handels enkätundersökning gick ut till totalt 5 600 medlemmar under april 2021. Av dessa svarade 800 personer. Det är en svarsfrekvens på 14 procent.  Du kan läsa hela rapporten här