Vad är övertid?

På de flesta jobb inom handeln är heltid 38,25 timmar i veckan. På lager är det oftast 40 timmar. Övertid blir det när chefen bestämmer att personalen tillfälligt ska jobba fler timmar än det som är heltid på den arbetsplatsen. Tiden betalas med övertidsersättning. Men väldigt många i handeln jobbar inte heltid, så det är inte så vanligt med övertid – i stället blir det mertid.

Och vad är mertid?

Den som arbetar deltid kan ibland också jobba mer än det som är schemalagt. Då kallas det för mertid, upp till det antal timmar som är heltid på arbetsplatsen. Lönen för mertidsjobbet är samma som den vanliga lönen. Om det blir fler timmar än heltid så kan även en deltidsanställd ha rätt till övertidsersättning. 

Kan chefen tvinga mig att jobba över?

Ja, enligt arbetstidslagen är det chefen som styr över de anställdas arbetstid. Men det gäller bara om du är heltidsanställd. Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren säga till senast klockan 12 dagen innan, om det inte inträffar något akut. 

Den som jobbar deltid har ingen skyldighet att jobba mer än man kommit överens om i anställningsavtalet.

Kan jag själv kräva att få jobba över?

Nej. Allt övertids- och mertidsarbete ska vara beordrat av chefen. 

Får chefen bestämma hur mycket övertid jag ska jobba?

Nej. I arbetstidslagen finns det regler för hur mycket en anställd får jobba utöver den ordinarie arbetstiden. Olika kollektivavtal kan också ha regler för hur mycket övertid som är tillåtet.

Vad tjänar jag på att jobba över?

Det är olika i olika kollektivavtal. På Handels avtalsområden handlar det om 50-100 procent, bland annat beroende på när övertiden inträffar. De första två timmarna efter man skulle ha slutat ger 50 procent, sedan ökar det.

Kan jag få ob och övertid samtidigt?

Nej, den som jobbar övertid på tid som ger ob, till exempel kväll eller helg, får det som är förmånligast. Oftast blir det ob-ersättning i stället för övertid.

Källor: Arbetstidslagen, Handels.