Ny teknik som automatiserade processer och teknik för att plocka varor påverkar lagerarbetet på många sätt. Handels nya rapport ”Människa-maskin-arbete” undersöker vad lagerarbetarna själva tycker om det.

En positiv effekt är att robotar kan ta över slitsamma och enformiga arbetsuppgifter från människor. Men den nya tekniken har också på vissa håll gjort lagerarbetet mer stressande och monotont.

Tre av tio lagerarbetare oroar sig för att deras jobb ska försvinna, visar rapporten. Lika många anser att den nya tekniken redan har gjort att deras jobb förändrats mycket, eller att arbetsplatsen ska flytta.

Saknar kompetensutveckling

Flera stora företag, framför allt i dagligvaruhandeln, satsar på större lager med automatiserade lösningar samtidigt som de lägger ner mindre lager.

Med ny teknik förändras medarbetarnas kompetensbehov. Ändå svarar över hälften av lagermedarbetarna i undersökningen att de saknar kompetensutveckling, trots att 79 procent säger att de vill ha det.

”Jag hoppas verkligen mitt företag satsar på egen personal när man ska utbilda och ha automationstekniker på plats”, skriver en arbetare.

Arbetsmiljön påverkas starkt av nya plocksystem och automation. Datorstyrningen utarmar arbetet för en del: ”Jag kan inte planera min plockorder. Vet inte vad jag ska plocka och det gör att man känner sig som en robot”, skriver en.

Arbetet blir också mer ensamt, eftersom möjligheten att ha kontakt med kollegor påverkas. Framför allt är det pick-by-voice-system som ses som ett hinder för att prata med arbetskamrater.

”Lär mig mer och utvecklas”

Men det finns också möjligheter med den nya tekniken – om den införs på ett sätt där de anställda är delaktiga: ”Jag har fått gå vidare och lära mig mer och utveckla mitt kunnande. Jag har det mycket mer givande på jobbet nu”.

Handels rapport ”Människamaskin- arbete – den nya teknikens påverkan på lagerarbetet” bygger på en enkät med över 900 anställda på olika typer av lager inom handeln, samt arbetsplatsbesök och intervjuer med fackrepresentanter.

Åtta av tio vill lära sig mer

Åtta av tio lagerarbetare (79 procent) vill ha kompetensutveckling. Men bara knappt tre av tio (28 procent)har deltagit i kompetensutveckling det senaste året, enligt Handels rapport.

Hela rapporten finns hos Handels.