Jag jobbar i en butik med postutlämning. Varje år har vi extremt mycket och tungt arbete med postutlämning vid jul och ”Black Friday”, och vid semestertider är vi oftast underbemannade för att dom inte tar in vikarier. Nu ska lokalerna snart byggas om. Alla vi kollegor är jätteoroliga för hur det ska gå. Är detta verkligen ok, eller vad gäller?

/Astrid

Svar

I alla frågor kopplade till er arbetsmiljö måste arbetsgivaren ha så pass god framförhållning och planering att ni kan ha en tillfredställande arbetsmiljö och inte utsättas för risker. Detta gäller ergonomi, stress, buller och andra arbetsmiljöproblem som kan uppstå. Arbetsgivaren är därför skyldig att löpande arbeta med att förebygga, undersöka och identifiera riskmoment i arbetet. 
När ändringar i verksamheten skall ske måste arbetsgivaren också göra en skriftlig risk- och konsekvensanalys där arbetsgivaren ska ha en plan för hur man kan förhindra att problem uppstår. I det systematiska arbetsmiljöarbetet måste det vara tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut, att man på arbetsplatsen har ordentlig kunskap och utbildning för att bedöma riskerna och hur dessa bör åtgärdas. Finns skyddsombud på arbetsplatsen ska denna i ett tidigt stadie också involveras i arbetet med den systematiska arbetsmiljön.
/Helena, facklig rådgivare